Văn bản pháp luật
Thông tư 47/2011/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp (QCVN 40:2011/BTNMT) thay thế QCVN 24:2009/BTNMT Phần 2
Số hiệu: 47/2011/TT-BTNMT
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực văn bản: Năng lượng nguyên tử
Cơ quan ban hành: Cơ quan khác
Ngày ban hành: 28/12/2011
Ngày hiệu lực: 15/02/2012
Ngày cập nhật: 17/01/2015
Tệp đính kèm :Tải về
Lên đầu trang
SSL