Văn bản pháp luật
Quyết định số 03/2008/QĐ-BTNMT về việc ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường nước biển, khí thải công nghiệp và phóng xạ
Số hiệu: 03/2008/QĐ-BTNMT
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực văn bản: Năng lượng nguyên tử
Cơ quan ban hành: Cơ quan khác
Ngày ban hành: 18/04/2008
Ngày hiệu lực: 03/06/2008
Ngày cập nhật: 17/01/2015
Tệp đính kèm :Tải về
Lên đầu trang
SSL