Ấn phẩm mới của IAEA: Thanh sát quốc tế trong thiết kế lò phản ứng hạt nhân

IAEA vừa xuất bản ấn phẩm Thanh sát quốc tế trong thiết kế lò phản ứng hạt nhân (International Safeguards in the Design of Nuclear Reactors IAEA, Nuclear Energy Series NP-T-2.9)
Ấn phẩm mới của IAEA: Tháo dỡ các cơ sở bức xạ và hạt nhân

IAEA vừa xuất bản ấn phẩm về Tháo dỡ các cơ sở bức xạ và hạt nhân (Decommissioning of Facilities, IAEA Safety Standards Series No. GSR Part 6). Tháo dỡ là bước cuối cùng trong quản lý thời gian hoạt động của cơ sở. Việc tháo dỡ cần phải được xem xét trong quá trình thiết kế, xây dựng, vận hành thử và hoạt động...
Ấn phẩm mới của IAEA: Options to Enhance Proliferation Resistance of Innovative Small and Medium Sized Reactors

IAEA vừa xuất bản ấn phẩm Các lựa chọn để tăng cường chống phổ biến của các lò cải tiến cỡ nhỏ và trung bình (Options to Enhance Proliferation Resistance of Innovative Small and Medium Sized Reactors, IAEA Nuclear Energy Series No. NP-T-1.11). Ấn phẩm cung cấp các nghiên cứu cụ thể về khả năng chống phổ biến và thanh sát...
Ấn phẩm mới của IAEA: An toàn các cơ sở chu trình nhiên liệu hạt nhân

IAEA vừa xuất bản các ấn phẩm về An toàn các cơ sở chu trình nhiên liệu hạt nhân (Safety of Nuclear Fuel Cycle Facilities, IAEA Safety Standards Series No. NS-R-5 (sửa đổi 1), Hệ thống xử lý di động để quản lý chất thải phóng xạ (Mobile Processing Systems for Radioactive Waste Management, IAEA Nuclear Energy Series No. NW-T-1.8) và Truyền...
Ấn phẩm mới của IAEA: An toàn tới hạn trong xử lý vật liệu phân hạch và Kiểm soát các cơ sở xử lý chất thải phóng xạ

IAEA vừa xuất bản 2 ấn phẩm về An toàn tới hạn trong xử lý vật liệu phân hạch (Criticality Safety in the Handling of Fissile Material, IAEA Safety Standards Series No. SSG-27) và Kiểm soát các cơ sở xử lý chất thải phóng xạ (Monitoring and Surveillance of Radioactive Waste Disposal Facilities, IAEA Safety Standards Series No. SSG-31).
Ấn phẩm mới của IAEA: Managing Environmental Impact Assessment for Construction and Operation in New Nuclear Power Programmes

IAEA vừa xuất bản ấn phẩm Quản lý đánh giá tác động môi trường đối với xây dựng và vận hành trong các chương trình điện hạt nhân mới (Nuclear Energy Series No. NG-T-3.11). Ấn phẩm cung cấp một phương pháp tiếp cận toàn diện về bảo vệ môi trường trong các chương trình điện hạt nhân mới.
Ấn phẩm mới của IAEA: Development and Applications of Residual Stress Measurements Using Neutron Beams

Ấn phẩm vừa mới được xuất bản của IAEA, Phát triển và ứng dụng các phép đo ứng suất dư sử dụng chùm nơtron (Technical Reports Series No. 477), giới thiệu một cái nhìn tổng quát về các nguyên tắc cơ bản, yêu cầu, chuẩn bị, thiết kế, thực hiện và tiêu chuẩn hoá các phép đo ứng suất dư sử dụng chùm nơtron.
Ấn phẩm mới IAEA: The Environmental Behaviour of Radium

IAEA vừa xuất bản ấn phẩm Tác động đến môi trường của Radi (The Environmental Behaviour of Radium): Báo cáo kỹ thuật số 476 (bản sửa đổi). Ấn phẩm này nhằm cung cấp cho các nước thành viên của IAEA những thông tin để sử dụng trong đánh giá bức xạ các phát tán phóng xạ do sự cố và thải radi thường ngày...
Giới thiệu 3 ấn phẩm mới của IAEA

Đầu năm 2014, Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) đã xuất bản 3 ấn phẩm mới: Đo liều trong X-quang chẩn đoán đối với bệnh nhi (Dosimetry in Diagnostic Radiology for Paediatric Patients, IAEA Human Health Series No. 24), Cơ sở xử lý chất thải phóng xạ gần bề mặt (Near Surface Disposal Facilities for Radioactive Waste, IAEA...
 button   6   7  
Online: 58
Số lượt truy cập: 7788248
Lên đầu trang
SSL