Bảo vệ bức xạ và An toàn nguồn bức xạ: các tiêu chuẩn an toàn quốc tế cơ bản

Ấn phẩm của IAEA: Bảo vệ bức xạ và An toàn nguồn bức xạ: các tiêu chuẩn an toàn quốc tế cơ bản (IAEA Safety Standards Series No. GSR Part 3)
Giám sát môi trường và nguồn cho mục đích bảo vệ bức xạ

Ấn phẩm của IAEA: Giám sát môi trường và nguồn cho mục đích bảo vệ bức xạ (Environmental and Source Monitoring for Purposes of Radiation Protection - IAEA Safety Standards Series No. RS-G-1.8)
4 ấn phẩm mới của IAEA

IAEA vừa xuất bản 4 ấn phẩm bản sửa đổi: Đánh giá địa điểm đối với các cơ sở hạt nhân, Khung chính phủ, pháp lý và pháp quy về an toàn, Đánh giá an toàn đối với các cơ sở và hoạt động, An toàn nhà máy điện hạt nhân: Thiết kế.
Báo cáo Điều trị, không có sự khủng bố

Quỹ Stanley vừa công bố Báo cáo Điều trị, không có sự khủng bố: Chiến lược nhằm tăng cường việc xạ trị chiếu ngoài tại các nước đang phát triển trong khi giảm vĩnh viễn nguy cơ khủng bố phóng xạ (Treatment, Not Terror: Strategies to Enhance External Beam Cancer Therapy in Developing Countries While Permanently Reducing the Risk of...
Ấn phẩm mới của IAEA: Áp dụng vi mạch FPGA trong hệ đo lường và điều khiển của nhà máy điện hạt nhân

IAEA vừa xuất bản ấn phẩm Áp dụng vi mạch FPGA trong hệ đo lường và điều khiển của nhà máy điện hạt nhân (Application of Field Programmable Gate Arrays in Instrumentation and Control Systems of Nuclear Power Plants, IAEA Nuclear Energy Series No. NP-T-3.17).
Ấn phẩm mới của IAEA: Chuẩn bị và ứng phó khẩn cấp bức xạ hoặc hạt nhân

IAEA vừa xuất bản ấn phẩm mới: Chuẩn bị và ứng phó khẩn cấp bức xạ hoặc hạt nhân (Preparedness and Response for a Nuclear or Radiological Emergency, IAEA Safety Standards Series No. GSR Part 7).
Ấn phẩm mới: Chỉ số về phát triển điện hạt nhân và Bảo vệ bức xạ đối với nhân viên làm việc lưu động

IAEA vừa xuất bản 2 ấn phẩm mới: Chỉ số về phát triển điện hạt nhân (Indicators for Nuclear Power Development, IAEA Nuclear Energy Series No. NG-T-4.5) và Bảo vệ bức xạ đối với nhân viên làm việc lưu động (Radiation Protection of Itinerant Workers, Safety Reports Series No. 84).
Ấn phẩm mới của IAEA: Mô phỏng chuyển động nền đất dựa trên mô hình hoá đứt gãy để đánh giá độ nguy hiểm động đất trong đánh giá địa điểm đối với các cơ sở hạt nhân

IAEA vừa xuất bản ấn phẩm Mô phỏng chuyển động nền đất dựa trên mô hình hoá đứt gãy để đánh giá độ nguy hiểm động đất trong đánh giá địa điểm đối với các cơ sở hạt nhân (Ground Motion Simulation Based on Fault Rupture Modelling for Seismic Hazard Assessment in Site Evaluation for Nuclear Installations (Safety Reports Series...
Ấn phẩm Sự phát triển của Công nghệ Giám định hạt nhân: Chống lại mối nguy hại từ nguồn phóng xạ không được kiểm soát

IAEA vừa xuất bản ấn phẩm Sự phát triển của Công nghệ Giám định hạt nhân: Chống lại mối nguy hại từ nguồn phóng xạ không được kiểm soát (Advances in Nuclear Forensics: Countering the Evolving Threat of Nuclear and Other Radioactive Material out of Regulatory Control, Summary of an international conference)
2 ấn phẩm mới của IAEA trong lĩnh vực y học hạt nhân

IAEA vừa xuất bản 2 ấn phẩm mới trong lĩnh vực y học hạt nhân: Kiểm tra quản lý chất lượng trong hành nghề y học hạt nhân (Quality Management Audits in Nuclear Medicine Practices, Second Edition IAEA Human Health Series No. 33) và Nhân sự trong xạ trị (Staffing in Radiotherapy: An Activity Based Approach, IAEA Human Health Reports (CD) No. 13).
Ấn phẩm Tháo dỡ các bể chứa tại các cơ sở hạt nhân

IAEA vừa xuất bản ấn phẩm Tháo dỡ các bể chứa tại các cơ sở hạt nhân (Decommissioning of Pools in Nuclear Facilities, IAEA Nuclear Energy Series No. NW-T-2.6).
Ấn phẩm Các mốc trong phát triển hạ tầng quốc gia đối với điện hạt nhân

IAEA vừa xuất bản ấn phẩm Các mốc trong phát triển hạ tầng quốc gia đối với điện hạt nhân (Milestones in the Development of a National Infrastructure for Nuclear Power, IAEA Nuclear Energy Series No. NG-G-3.1 (Rev. 1)).
 1   2   3   4   5   button   button 
Online: 67
Số lượt truy cập: 7788433
Lên đầu trang
SSL