Thiết kế hệ thống điện cho nhà máy điện hạt nhân

Ấn phẩm của IAEA: Thiết kế hệ thống điện cho nhà máy điện hạt nhân (Design of Electrical Power Systems for Nuclear Power Plants - IAEA Safety Standards Series No. SSG-34)
Khuôn khổ và thách thức trong hợp tác đa quốc gia về phát triển kho chôn cất chất thải phóng xạ

Ấn phẩm của IAEA: Khuôn khổ và thách thức trong hợp tác đa quốc gia về phát triển kho chôn cất chất thải phóng xạ(Framework and Challenges for Initiating Multinational Cooperation for the Development of a Radioactive Waste Repository - IAEA Nuclear Energy Series No. NW-T-1.5)
Ấn phẩm mới của IAEA: Kinh nghiệm vận hành nhà máy điện hạt nhân tại các nước thành viên (Phiên bản 2016)

IAEA vừa mới xuất bản ấn phẩm Kinh nghiệm vận hành các nhà máy điện hạt nhân tại các nước thành viên (Phiên bản 2016)-(Operating Experience with Nuclear Power Stations in Member States -2016 Edition)
Hai ấn phẩm mới của IAEA

IAEA vừa xuất bản 2 ấn phẩm mới: Xây dựng vị trí quốc gia cho chương trình điện hạt nhân mới và Quản lý trước khi xử lý chất thải của phóng xạ thải từ các nhà máy điện hạt nhân và lò phản ứng nghiên cứu
Vai trò của lãnh đạo và quản lý trong an toàn

Ấn phẩm của IAEA: Vai trò của lãnh đạo và quản lý trong an toàn (Leadership and Management for Safety - IAEA Safety Standards Series No. GSR Part 2)
Ấn phẩm mới của IAEA: Mức độ động đất khuếch tán trong đánh giá nguy hiểm địa chấn trong đánh giá địa điểm cơ sở hạt nhân

IAEA vừa xuất bản ấn phẩm “Mức độ động đất khuếch tán trong đánh giá nguy hiểm địa chấn trong đánh giá địa điểm cơ sở hạt nhân” (Diffuse Seismicity in Seismic Hazard Assessment for Site Evaluation of Nuclear Installations. IAEA Safety Reports Series No. 89).
Tiến hành đánh giá bảo mật máy tính tại Cơ sở hạt nhân

Tiến hành đánh giá bảo mật máy tính tại Cơ sở hạt nhân (Conducting Computer Security Assessments at Nuclear Facilities - Non-serial Publications)
Những cân nhắc về việc áp dụng các yêu cầu an toàn của IAEA cho các thiết kế của các nhà máy điện hạt nhân

Ấn phẩm của IAEA: Những cân nhắc về việc áp dụng các yêu cầu an toàn của IAEA cho các thiết kế của các nhà máy điện hạt nhân (Considerations on the Application of the IAEA Safety Requirements for the Design of Nuclear Power Plants - IAEA TECDOC No.1791)
An toàn bức xạ cho các sản phẩm tiêu dùng

Ấn phẩm của IAEA: An toàn bức xạ cho các sản phẩm tiêu dùng (Radiation Safety for Consumer Products - IAEA Safety Standards Series No. SSG-36)
Các lò phản ứng điện hạt nhân trên thế giới

Ấn phẩm của IAEA: Các lò phản ứng điện hạt nhân trên thế giới (Nuclear Power Reactors in the World - Reference Data Series No. 2). Phiên bản năm 2016
Ấn phẩm mới của IAEA: Nguyên tắc phân loại kiến thức tai nạn hạt nhân

IAEA vừa xuất bản ấn phẩm Nguyên tắc phân loại kiến thức tai nạn hạt nhân (Nuclear Accident Knowledge Taxonomy. IAEA Nuclear Energy Series No. NG-T-6.8)
Ấn phẩm mới của IAEA: Quản lý tri thức và việc thực hiện trong các tổ chức hạt nhân

IAEA vừa xuất bản ấn phẩm Quản lý tri thức và việc thực hiện trong các tổ chức hạt nhân (Knowledge Management and Its Implementation in Nuclear Organizations. IAEA Nuclear Energy Series No. NG-T-6.10).
 1   2   3   4   5   button   button 
Online: 12
Số lượt truy cập: 7788635
Lên đầu trang
SSL