Ấn phẩm mới của IAEA về Tiêu chí nồng độ hoạt độ nuclit phóng xạ đối với thực phẩm và nước uống

Một ấn phẩm mới của IAEA tập hợp các dữ liệu về mức độ chấp nhận của nuclit phóng xạ trong thực phẩm và nước uống sẽ tạo cơ sở cho việc phát triển một hệ thống toàn cầu hài hoà trong những năm tới.
Chương trình quản lý tai nạn nghiêm trọng cho các nhà máy điện hạt nhân

Án phẩm của IAEA: Chương trình quản lý tai nạn nghiêm trọng cho các nhà máy điện hạt nhân (Severe Accident Management Programmes for Nuclear Power Plants- IAEA Safety Standards Series No. NS-G-2.15)
Ấn phẩm mới của IAEA

IAEA vừa xuất bản hai ấn phẩm mới: Hướng dẫn thực hiện xạ hình tưới máu cơ tim bằng công nghệ chụp SPECT (Nuclear Cardiology: Guidance on the Implementation of SPECT Myocardial Perfusion Imaging-IAEA Human Health Series No. 23) và Bản Hướng dẫn kỹ thuật cung cấp và chuỗi cung ứng trong hỗ trợ hoạt động và bảo trì cơ sở hạt...
Lịch sử phát triển và tương lai của lò phản ứng nghiên cứu TRIGA

Ấn phẩm của IAEA: Lịch sử phát triển và tương lai của lò phản ứng nghiên cứu TRIGA (History, Development and Future of TRIGA Research Reactors - Technical Reports Series No. 482)
Ấn phẩm mới của IAEA

IAEA vừa xuất bản hai ấn phẩm mới: Điện hạt nhân và phát triển bền vững (Nuclear Power and Sustainable Development ) và Năng lượng, điện và điện hạt nhân ước tính cho giai đoạn đến năm 2050 (Energy, Electricity and Nuclear Power Estimates for the Period up to 2050 )
Điện hạt nhân và phát triển bền vững

IAEA vừa xuất bản ấn phẩm Điện hạt nhân và phát triển bền vững (Nuclear Power and Sustainable Development)
Ấn phẩm mới của IAEA: Cuốn Atlas hình ảnh lâm sàng chụp SPECT/CT bộ xương

Cuốn Atlas hình ảnh lâm sàng chụp SPECT/CT bộ xương (Atlas of Skeletal SPECT/CT Clinical Images IAEA Human Health Series No.34)
Quản lý chung giữa an toàn hạt nhân và an ninh cho lò phản ứng nghiên cứu

Ấn phẩm của IAEA: Quản lý chung giữa an toàn hạt nhân và an ninh cho lò phản ứng nghiên cứu (Management of the Interface between Nuclear Safety and Security for Research Reactors -IAEA TECDOC No. 1801)
Ấn phẩm mới của IAEA: Phương pháp INPRO đánh giá tính bền vững của hệ thống năng lượng hạt nhân, tác động môi trường của các tác nhân.

Phương pháp INPRO đánh giá tính bền vững của hệ thống năng lượng hạt nhân: tác động môi trường của các tác nhân (INPRO Methodology for Sustainability Assessment of Nuclear Energy Systems:Environmental Impact of Stressors. IAEA Nuclear Energy Series No. NG-T-3.15)
Ấn phẩm mới của IAEA: Quản lý trước khi tiêu hủy chất thải phóng xạ tại các cơ sở chu trình nhiên liệu hạt nhân.

IAEA thông báo xuất bản ấn phẩm:Quản lý trước khi tiêu hủy chất thải phóng xạ tại các cơ sở chu trình nhiên liệu hạt nhân (Predisposal Management of Radioactive Waste from Nuclear Fuel Cycle Facilities. IAEA Safety Standards Series No. SSG-41)
Ấn phẩm mới của IAEA: Thực hiện tự đánh giá văn hóa an toàn

IAEA vừa xuất bản ấn phẩm “Thực hiện tự đánh giá văn hóa an toàn” (Performing Safety Culture Self-Assessments, IAEA Safety Reports Series. No. 83).
Ấn phẩm mới của IAEA: Đánh giá lại mức độ an toàn của các cơ sở chu trình nhiên liệu hạt nhân do sự cố tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi Nhật Bản.

IAEA vừa ra thông báo xuất bản ấn phẩm: Đánh giá lại mức độ an toàn của các cơ sở chu trình nhiên liệu hạt nhân sau sự cố nhà máy điện Fukushima Daiichi Nhật Bản. (Safety Reassessment for Nuclear Fuel Cycle Facilities in Light of the Accident at the Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant)
 1   2   3   4   5   button   button 
Online: 94
Số lượt truy cập: 7788551
Lên đầu trang
SSL