Tin tức   »  RCA Việt Nam
Thông tin về học bổng thạc sỹ tại Viện Khoa học và Công nghệ tiên tiến Hàn Quốc (KAIST) năm 2015

Với mục tiêu duy trì và nâng cao công nghệ hạt nhân của các nước thành viên RCA, Viện Khoa học và Công nghệ tiên tiến Hàn Quốc (KAIST) tổ chức Khóa Thạc sỹ RCA-KAIST nhằm đào tạo bậc học thạc sỹ cho các ứng viên của các nước thành viên của RCA. Học viên tốt nghiệp khóa học sẽ có kiến thức để góp phần...
Chương trình nghiên cứu phối hợp của IAEA (CRA) trong năm 2014-2015

Với cơ chế khuyến khích và hỗ trợ các nghiên cứu về năng lượng nguyên tử cho mục đích hòa bình trên toàn thế giới, Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) cung cấp ngân sách hoạt động cho các nghiên cứu phối hợp, hợp đồng kỹ thuật, hợp đồng tiến sỹ và các thỏa thuận nghiên cứu với các trường...
Danh mục 14 dự án do các đại diện RCA xếp hạng ưu tiên

Theo thỏa thuận tại Hội nghị điều phối viên quốc gia lần thứ 36, các đại diện RCA đã xếp hạng các dự án dựa trên nhu cầu quốc gia, nhu cầu khu vực và các thông tin phản hồi được cung cấp bởi Ủy ban tư vấn RCA.
Hội nghị Điều phối viên quốc gia RCA lần thứ 36

Hội nghị Điều phối viên quốc gia RCA lần thứ 36 được tổ chức từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 4 năm 2014 tại Niu-di-lân.
Online: 15
Số lượt truy cập: 8614782
Lên đầu trang
SSL