Mục này đang trong quá trình cập nhật dữ liệu, mời bạn quay lại sau!
Mục này đang trong quá trình cập nhật dữ liệu, mời bạn quay lại sau!
Mục này đang trong quá trình cập nhật dữ liệu, mời bạn quay lại sau!
Nghị định số 142/2020/NĐ-CP

Ngày 09 tháng 12 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 142/2020/NĐ-CP Quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử. Cục An toàn bức xạ và hạt nhân trân trọng giới thiệu Nghị định đến bạn đọc
Mục này đang trong quá trình cập nhật dữ liệu, mời bạn quay lại sau!
Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 142/2020/NĐ-CP

Ngày 25 tháng 02 năm 2022, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 02/2022/TT-BKHCN hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 142/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng...
Mục này đang trong quá trình cập nhật dữ liệu, mời bạn quay lại sau!
Online: 28
Số lượt truy cập: 8614646
Lên đầu trang
SSL