Hội nghị tổng kết năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Chi bộ Cục ATBXHN
09:09 23/12/2022: Ngày 22/12/2022, Chi bộ Cục ATBXHN tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Phạm Gia Chương, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ đã đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
Đồng chí Phạm Gia Chương, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ đã đến dự và
phát biểu chỉ đạo Hội nghị
Tham dự Hội nghị, có đồng chí Trần Đức Trung, Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ; đồng chí Nguyễn Tuấn Khải, Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục ATBXHN cùng sự tham dự của các Đảng viên Chi bộ Cục ATBXHN.
Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tuấn Khải, Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục ATBXHN đã báo cáo tổng kết công tác năm 2022 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2023. Chi bộ Cục ATBXHN hiện có 23 Đảng viên, trong đó 21 Đảng viên chính thức và 2 Đảng viên dự bị.
Được sự quan tâm, giúp đỡ của Đảng ủy Bộ, cùng với sự đoàn kết, thống nhất cao trong Chi bộ và thuận lợi trong phối hợp công tác Đảng và công tác chính quyền, Chi bộ Cục ATBXHN đã đạt những kết quả đáng ghi nhận. Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, có thể kể đến một số kết quả nổi bật đến như Cục phối hợp với Vụ Pháp chế và các đơn vị có liên quan trình Lãnh đạo Bộ ban hành Thông tư số 02/2022/TT-BKHCN ngày 25/02/2022 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 142/2020/NĐ-CP ngày 09/12/2020 của Chính phủ quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử; Thông tư số 08/2022/TT-BKHCN ngày 06/6/2022 ban hành một số định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về ứng phó và xử lý sự cố bức xạ và hạt nhân; đo liều chiếu xạ cá nhân; kiểm định và hiệu chuẩn thiết bị ghi đo bức xạ; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất thải chứa nhân phóng xạ có nguồn gốc tự nhiên (NORM); Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị X-quang đo mật độ xương; Thông tư của Bộ trưởng Bộ KHCN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2014/TT-BKHCN ngày 08/10/2014 quy định việc chuẩn bị ứng phó và ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân, lập và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân. Năm 2022, Cục ATBXHN đã tổ chức thẩm định, cấp, gia hạn, sửa đổi: 1155 Giấy phép các loại (bao gồm 08 giấy phép trình Lãnh đạo Bộ KHCN cấp); 695 chứng chỉ nhân viên bức xạ (CCNVBX) theo phân cấp của Bộ KHCN; 60 Giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử (NLNT) và 72 chứng chỉ hành nghề dịch vụ hỗ trợ ứng dụng NLNT (tăng 10% so với năm 2021). Thanh tra Cục đã tiến hành thanh tra đối với 49 cơ sở, hoàn thành 100% kế hoạch đã được Bộ trưởng Bộ KHCN phê duyệt. Bên cạnh đó, Cục cũng làm tốt công tác về hỗ trợ kỹ thuật, hợp tác quốc tế và an ninh và thanh sát hạt nhân, ứng phó sự cố, thông tin tuyên truyền.
Về công tác xây dựng Đảng, Chi bộ Cục ATBXHN đã tổ chức thực hiện tốt học tập, quán triệt, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Bộ KHCN; giáo dục tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống phòng chống những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, đấu tranh, khắc phục sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ; công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng tổ chức đảng, đảng viên; kiểm tra, giám sát và công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể.
Đồng chí Nguyễn Tuấn Khải, Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục ATBXHN đã báo cáo tổng kết công tác năm 2022 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2023
Phát huy những kết quả đạt được và xác định những mặt còn hạn chế trong năm 2022 vừa qua, Chi bộ Cục ATBXHN đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ giải pháp cụ thể cho năm 2023: Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống và phổ biến nghị quyết, chính sách; chấp hành tốt quy định của TW về những điều Đảng viên không được làm và pháp lệnh Công chức; đảm bảo toàn thể Đảng viên Chi bộ cam kết và thực hiện tốt việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa”. Phấn đấu 100% cán bộ đảng viên được tham gia học tập, phổ biến, quán triệt triển khai Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng. 100% đảng viên trong Chi bộ là “đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ” trong đó, có 20% đảng viên là “đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Kiểm tra: 03 đảng viên, Giám sát chuyên đề: 04 đảng viên, tổ chức 01 buổi sinh hoạt chuyên đề về học tập, làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 01 buổi sinh hoạt chuyên đề về hoạt động chuyên môn và 01 buổi sinh hoạt về nguồn. Tiếp tục lãnh đạo chính quyền thực hiện đúng quy chế dân chủ cơ sở, chấp hành nghiêm chỉnh các quy định pháp luật của Nhà nước, kỷ cương và kỷ luật của cơ quan; hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đăng ký trong năm và các nhiệm vụ được lãnh đạo cấp trên giao. Xây dựng Chi bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng. Tăng cường giáo dục, phát huy vai trò gương mẫu, ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng của mỗi cán bộ, đảng viên. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để phát hiện những tấm gương tiêu biểu; kịp thời cảnh báo, răn đe những biểu hiện suy thoái đạo đức, lối sống, mức độ uy tín, tín nhiệm của cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng. Tiếp tục làm tốt công tác dân vận ở cơ quan, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở nhằm mở rộng và phát huy hiệu quả quyền làm chủ của cán bộ, đảng viên, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị. Lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội trong cơ quan thực hiện tốt và đầy đủ theo quy định.
Tại Hội nghị, các Đảng viên trong Chi bộ đã tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến cho Báo cáo và đưa ra các đề xuất, kiến nghị nhằm xây dựng Chi bộ ngày càng vững mạnh.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phạm Gia Chương, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ KHCN đã nhất trí với Báo cáo tổng kết năm 2022 và định hướng 2023 của Chi bộ Cục ATBXHN. Báo cáo đã đề cập đến các nhiệm vụ trọng tâm và kết quả đạt được của Chi bộ trong năm 2022, với những khó khăn, thách thức, giải pháp đặt ra, kể cả những khiếm khuyết cần khắc phục trong thời gian tới. Đồng chí cũng chỉ ra các nhiệm vụ cần tập trung trong thời gian tới như nâng cao chất lượng, nội dung, đổi mới hình thức sinh hoạt Đảng, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, mở rộng và phát huy dân chủ, phát huy vai trò của các đoàn thể. Đồng chí Phạm Gia Chương cũng yêu cầu, Chi bộ Cục ATBXHN cần tiếp tuc phát huy những kết quả đã đạt được và xây dựng Chi bộ đoàn kết, thống nhất trong các hoạt động, lãnh đạo trên mọi mặt trận, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
TTĐT, Cục ATBXHN
Tin bài khác
Online: 14
Số lượt truy cập: 8838931
Lên đầu trang
SSL