Hội nghị cán bộ công chức, viên chức và người lao động Cục ATBXHN năm 2022
09:09 22/12/2022: Chiều ngày 21/12/2022, tại trụ sở Cục, Cục ATBXHN đã tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức và người lao động năm 2022.
Tham dự Hội nghị có toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (CBCCVCLĐ) của Cục ATBXHN.
Hội nghị diễn ra dưới sự điều hành của Đoàn chủ tịch gồm Cục trưởng Nguyễn Tuấn Khải và Chủ tịch Công đoàn Phạm Xuân Linh.
Tại Hội nghị, Cục trưởng Nguyễn Tuấn Khải đã báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Trong năm vừa qua, Cục ATBXHN đã nỗ lực trong việc thực hiện các nhiệm vụ được Lãnh đạo Bộ giao, đáp ứng kịp thời các yêu cầu phục vụ công tác QLNN về ATBXHN, có thể kể đến các nhiệm vụ trọng tâm như:
- Cục phối hợp với Vụ Pháp chế và các đơn vị có liên quan trình Lãnh đạo Bộ ban hành Thông tư số 02/2022/TT-BKHCN ngày 25/02/2022 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 142/2020/NĐ-CP ngày 09/12/2020 của Chính phủ quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử; Thông tư số 08/2022/TT-BKHCN ngày 06/6/2022 ban hành một số định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về ứng phó và xử lý sự cố bức xạ và hạt nhân; đo liều chiếu xạ cá nhân; kiểm định và hiệu chuẩn thiết bị ghi đo bức xạ; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất thải chứa nhân phóng xạ có nguồn gốc tự nhiên (NORM); Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị X-quang đo mật độ xương; Thông tư của Bộ trưởng Bộ KHCN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2014/TT-BKHCN ngày 08/10/2014 quy định việc chuẩn bị ứng phó và ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân, lập và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân.
- Cục ATBXHN đã tổ chức thẩm định, cấp, gia hạn, sửa đổi: 1155 Giấy phép các loại (bao gồm 08 giấy phép trình Lãnh đạo Bộ KHCN cấp); 695 chứng chỉ nhân viên bức xạ (CCNVBX) theo phân cấp của Bộ KHCN; 60 Giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử (NLNT) và 72 chứng chỉ hành nghề dịch vụ hỗ trợ ứng dụng NLNT (tăng 10% so với năm 2021). Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến.
- Trong năm 2022, Thanh tra Cục đã tiến hành thanh tra đối với 49 cơ sở,  hoàn thành 100% kế hoạch đã được Bộ trưởng Bộ KHCN phê duyệt, đã phát hiện và xử lý kịp thời nhiều vụ việc vi phạm tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn, an ninh nguồn phóng xạ, góp phần nâng cao nhận thức của các cơ sở về yêu cầu bảo đảm ATBXHN.
- Trong bối cành đại dịch Covid-19, Cục đã chủ động đẩy mạnh phối hợp với các đối tác quốc tế và triển khai nhiều hoạt động hợp tác quốc tế song phương và đa phương, từng bước nối lại và tổ chức bằng hình thức trực tiếp.
- Các đơn vị sự nghiệp thuộc Cục đã làm tốt công tác hỗ trợ kỹ thuật cho các hoạt động thẩm định cấp phép, thanh tra, đảm bảo an ninh hạt nhân và ứng phó sự cố của Cục cũng như công tác đào tạo, thông tin tuyên truyền.
- Tổ chức thành công Hội nghị Pháp quy hạt nhân toàn quốc lần thứ 5 với sự tham dự của 300 đại biểu đến từ cơ quan quản lý, các Sở KHCN, các đơn vị nghiên cứu và các cơ sở bức xạ trên cả nước.
Cục trưởng cho biết, đạt được những kết quả này, bên cạnh sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ KHCN và sự hợp tác, hỗ trợ công tác của các đơn vị có liên quan là sự cố gắng, nỗ lực, đồng lòng của tập thể CBCCVCLĐ Cục ATBXHN. Cục trưởng cũng mong muốn, mặc dù còn nhiều khó khăn và hạn chế, toàn thể CBCCVCLĐ phát huy sức mạnh đoàn kết, nỗ lực cố gắng hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2022 với chất lượng và hiệu quả cao nhất.
Tiếp đó, Chủ tịch Công đoàn Phạm Xuân Linh đã báo cáo tổng kết công đoàn năm 2022. Tổng số công đoàn viên của Cục là 61, 100% CĐV được đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, được khám sức khỏe định kỳ. Cục đã thực hiện tốt chủ trương, định hướng chỉ đạo của Công đoàn Bộ và cấp ủy Đảng. Mặc dù còn nhiều khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19 và thay đổi nhân sự, Công đoàn Cục đã cố gắng thực hiện tốt các hoạt động chăm lo cho CĐV. Công đoàn Cục đã duy trì và thực hiện tốt việc tổ chức thăm hỏi động viên CĐV và gia đình đau ốm, phối hợp với chính quyền tổ chức nghỉ mát cho CĐV, tổ chức  khám sức khỏe định kỳ cho CĐV,….  Công đoàn Cục cũng tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao do Bộ và Công đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức; tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên và người lao động; phát động phong trào thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; hoạt động nữ công và phong trào nữ CBCCVCLĐ. Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, sẽ tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa Công đoàn Cục và chính quyền, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, thực hiện tốt quy chế dân chủ tại nơi làm việc; tiếp tục duy trì và đẩy mạnh các phong trào, hoạt động học tập và thi đua; đẩy mạnh xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng cán bộ công đoàn, nâng cao tinh thần đoàn kết, phối hợp và giúp đỡ giữa các CĐV, phấn đấu trong năm 2023, 100% CĐV đạt mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
Hội nghị cũng được nghe báo cáo công khai công tác cán bộ, báo cáo công khai tài chính và báo cáo của Ban thanh tra nhân dân.
Hội nghị đã tiến hành bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2023-2024. Kết quả, Hội nghị đã bầu được Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2023-2024 gồm 3 đồng chí: Trần Thị Thanh Hà, Đào Ngọc Phương và Đỗ Thành Trung.
Hội nghị đã biểu dương các công đoàn viên đạt danh hiệu Công đoàn viên xuất sắc và Giỏi việc nước đảm việc nhà năm 2022.
Hội nghị cũng lắng nghe và giải đáp các ý kiến, kiến nghị của CBCCVC, bàn các giải pháp cải tiến điều kiện làm việc, nâng cao đời sống của CBCCVC trong đơn vị.
Hội nghị đã thành công tốt đẹp và thông qua Nghị quyết Hội nghị.
TTĐT, Cục ATBXHN
Tin bài khác
Online: 14
Số lượt truy cập: 8838933
Lên đầu trang
SSL