HỘI NGHỊ PHÁP QUY HẠT NHÂN TOÀN QUỐC LẦN THỨ V
10:10 10/06/2022:
Hội nghị Pháp quy hạt nhân toàn Quốc lần thứ V sẽ được tổ chức tại tỉnh Lạng Sơn từ ngày 22/8/2022 đến 24/8/2022. Thông báo Hội nghị và Phiếu đăng ký tham dự được gửi trong file đính kèm
                                                                                                              Cục ATBXHN
Tệp đính kèm: Tải về | Tải về
Online: 10
Số lượt truy cập: 9721345
Lên đầu trang
SSL