Cục ATBXHN làm việc với Đoàn chuyên gia IAEA về đánh giá các dự án hợp tác kỹ thuật (TC) giai đoạn 2016-2022
10:10 04/05/2022: Ngày 29/4/2022, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (ATBXHN) đã đón tiếp và làm việc với Đoàn chuyên gia Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) vào làm việc về nội dung đánh giá các dự án hợp tác kỹ thuật (TC) của Cục với IAEA trong giai đoạn 2016-2022. Ông Nguyễn Tuấn Khải, Cục trưởng Cục ATBXHN, đồng thời là chủ các dự án TC nói trên chủ trì Cuộc họp.
Tại buổi làm việc, hai bên đã thảo luận về việc triển khai 04 dự án TC của Cục tại Việt Nam trong giai đoạn 2016-2022. Các dự án này tập trung vào các nội dung như: nâng cao năng lực kỹ thuật của cơ quan pháp quy trong việc chuẩn bị cho các dự án điện hạt nhân Ninh Thuận (VIE9015, VIE9017); tăng cường cơ sở hạ tầng an toàn bức xạ và hạt nhân (VIE9019); tăng cường cơ sở hạ tầng pháp quy đối với các ứng dụng trong lĩnh vực y tế và công nghiệp (VIE9020). Cục trưởng Cục ATBXHN đánh giá cao những kết quả chính đã đạt được và đóng góp của các dự án này với hoạt động tăng cường năng lực quản lý pháp quy của Cục ATBXHN, bảo đảm sử dụng năng lượng nguyên tử một cách an toàn, an ninh vì mục đích hoà bình; đề xuất IAEA tiếp tục ủng hộ Cục ATBXHN trong xây dựng dự án TC giai đoạn 2024-2025 sắp tới phù hợp với các lĩnh vực ưu tiên hợp tác mà hai bên đã thống nhất trong khuôn khổ Khung Chương trình hợp tác kỹ thuật (CPF) giữa IAEA và Việt Nam giai đoạn 2022-2027 mới được ký kết vào tháng 03/2022.
Cũng tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi về một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình xây dựng và triển khai các dự án TC như quy trình phê duyệt hồ sơ các hoạt động đào tạo ngắn hạn; thủ tục tiếp nhận thiết bị do IAEA viện trợ; tác động của đại dịch Covid-19 đến việc thực hiện các khoá đào tạo, tổ chức các đoàn chuyên gia vào Việt Nam; kinh phí của dự án TC của Cục được phê duyệt còn hạn chế so với nhu cầu thực tế, v.v.
Ngoài các dự án TC do IAEA hỗ trợ, các chuyên gia còn trao đổi thêm về việc tham gia của Cục trong các cơ chế hợp tác khu vực như các mạng lưới, các thỏa thuận hợp tác song phương/khu vực có liên quan khác như: các dự án vùng (RAS) của IAEA; Mạng lưới an toàn hạt nhân châu Á (ANSN); Thỏa thuận hơp tác ba bên ký kết giữa Việt Nam – IAEA – Lào/Campuchia, v.v. Đặc biệt, các chuyên gia đánh giá cao các hoạt động bước đầu đã triển khai trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác ba bên giữa Việt Nam – IAEA – Lào/Campuchia trong năm 2021 và dự kiến triển khai trong năm 2022, điều đó cho thấy năng lực kỹ thuật của cơ quan pháp quy hạt nhân của Việt Nam đã được nâng lên một mức nhất định, Việt Nam không chỉ còn là quốc gia tiếp nhận hỗ trợ kỹ thuật từ IAEA mà đã trở thành thành viên tích cực trong việc hỗ trợ các quốc gia thành viên khác của IAEA.
HTQT, Cục ATBXHN
Tin bài khác
Online: 119
Số lượt truy cập: 8336231
Lên đầu trang
SSL