Việt Nam ký kết Khung chương trình quốc gia (CPF) về hợp tác kỹ thuật với Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế giai đoạn 2022-2027
14:02 11/03/2022: Ngày 10/3/2022, Đại sứ Nguyễn Trung Kiên, Trưởng Phái đoàn thường trực của Việt Nam tại Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) đã cùng Ông Liu Hua, Phó tổng giám đốc, Trưởng Ban Hợp tác kỹ thuật IAEA đã ký Khung chương trình quốc gia (CPF) về hợp tác kỹ thuật với Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế giai đoạn 2022-2027.
Khung chương trình quốc gia CPF là khung tham chiếu cho việc lập kế hoạch hợp tác kỹ thuật trung hạn giữa mỗi quốc gia thành viên với IAEA, từ đó định hướng các nguồn lực hợp tác kỹ thuật nhằm hỗ trợ các mục tiêu phát triển của quốc gia.
 
Đại sứ Nguyễn Trung Kiên, Trưởng Phái đoàn thường trực của Việt Nam tại Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA)và Ông Liu Hua, Phó tổng giám đốc, Trưởng Ban Hợp tác kỹ thuật IAEA lần lượt ký văn kiện Khung chương trình quốc gia (Hình ảnh: IAEA)
Việt Nam trở thành thành viên IAEA từ năm 1957. Khung chương trình quốc gia giai đoạn 2022-2027 đã xác định 07 lĩnh vực ưu tiên hợp tác, bao gồm:
1. An toàn, an ninh bức xạ và hạt nhân
2. Nông nghiệp và lương thực
3. Y tế và dinh dưỡng
4. Tài nguyên nước và môi trường
5. Năng lượng và công nghiệp
6. Lò phản ứng nghiên cứu
7. Hỗ trợ chung và phát triển nguồn nhân lực
 
CPF trong giai đoạn 2022-2027 xác định 07 lĩnh vực hợp tác ưu tiên (Hình ảnh: IAEA)
 
 

Lễ ký kết còn có sự tham dự của bà Petra Salame, Chuyên gia quản lý dự án, ông Gashaw Wolde và bà Jane Gerardo-Abaya (Hình ảnh: IAEA)

                                                                                   Trung tâm TTĐT, Cục ATBXHN (Nguồn IAEA)
Tin bài khác
Online: 14
Số lượt truy cập: 7788640
Lên đầu trang
SSL