Hội nghị cán bộ công chức, viên chức và người lao động Cục ATBXHN năm 2021
15:03 19/01/2022: Ngày 19/1/2022, Cục ATBXHN đã tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức và người lao động năm 2021. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến với 2 đầu cầu là trụ sở Cục ATBXHN và trụ sở Trung tâm hỗ trợ kỹ thuật ATBXHNƯPSC.
Tham dự Hội nghị toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (CBCCVCLĐ) của Cục ATBXHN.
Hội nghị diễn ra dưới sự điều hành của Đoàn chủ tịch gồm Cục trưởng Nguyễn Tuấn Khải và Chủ tịch Công đoàn Phạm Xuân Linh.
Tại Hội nghị, Cục trưởng Nguyễn Tuấn Khải đã báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021và phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Trong năm vừa qua, Cục ATBXHN đã nỗ lực trong việc thực hiện các nhiệm vụ được Lãnh đạo Bộ giao, đáp ứng kịp thời các yêu cầu phục vụ công tác QLNN về ATBXHN, cụ thể là :
- Hệ thống VBQPPL cơ bản đã được ban hành, từng bước được hoàn thiện, đáp ứng các yêu cầu QLNN trong lĩnh vực ATBX, an ninh, thanh sát hạt nhân và ứng phó sự cố.
- Công tác cấp phép đối với các hoạt động ứng dụng bức xạ và dịch vụ hỗ trợ ứng dụng NLNT đã tạo thuận lợi cho sự phát triển bền vững của các cơ sở bức xạ đồng thời bảo đảm hiệu quả quản lý về ATBX.
- Công tác thanh tra đã hoàn thành 100% kế hoạch đã được Bộ trưởng Bộ KHCN phê duyệt, đã phát hiện và xử lý kịp thời nhiều vụ việc vi phạm tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn, an ninh nguồn phóng xạ, góp phần nâng cao nhận thức của các cơ sở về yêu cầu bảo đảm ATBXHN.
- Hoạt động hợp tác quốc tế song phương và đa phương đã lại hiệu quả thiết thực, không những góp phần xây dựng tiềm lực cho Cục mà còn hỗ trợ  nâng cao năng lực kỹ thuật cho một số đơn vị tổ chức và Bộ KHCN trong hoạt động QLNN bảo đảm an toàn, an ninh, thanh sát hạt nhân và ứng phó sự cố của VN. 
- Công tác xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin được chú trọng, giúp bảo đảm triển khai các dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công của Bộ và Cổng Dịch vụ công Quốc gia giai đoạn 2021-2022 của Bộ KHCN đúng tiến độ và kế hoạch được phê duyệt.
- Các đơn vị sự nghiệp thuộc Cục đã làm tốt công tác hỗ trợ kỹ thuật cho các hoạt động thẩm định cấp phép, thanh tra, đảm bảo an ninh hạt nhân và ứng phó sự cố của Cục cũng như công tác hỗ trợ các địa phương trong chuẩn bị, tổ chưc diễn tập ứng phó sự cố.
Cục trưởng cho biết, đạt được những kết quả này, bên cạnh sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ KHCN và sự hợp tác, hỗ trợ công tác của các đơn vị có liên quan là sự cố gắng, nỗ lực, đồng lòng của tập thể CBCCVCLĐ Cục ATBXHN. Cục trưởng cũng mong muốn, mặc dù còn nhiều khó khăn và hạn chế, toàn thể CBCCVCLĐ phát huy sức mạnh đoàn kết, nỗ lực cố gắng hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2022 với chất lượng và hiệu quả cao nhất.
Tiếp đó, Chủ tịch Công đoàn Phạm Xuân Linh đã báo cáo tổng kết công đoàn năm 2021. Tổng số công đoàn viên của Cục là 60, 100% CĐV được đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, được khám sức khỏe định kỳ. Cục đã thực hiện tốt chủ trương, định hướng chỉ đạo của Công đoàn Bộ và cấp ủy Đảng. Mặc dù còn nhiều khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19 và thay đổi nhân sự, Công đoàn Cục đã cố gắng thực hiện tốt các hoạt động chăm lo cho CĐV. Công đoàn Cục đã duy trì và thực hiện tốt việc tổ chức thăm hỏi động viên CĐV và gia đình đau ốm, phối hợp với chính quyền tổ chức nghỉ mát cho CĐV, tổ chức  khám sức khỏe định kỳ cho CĐV,….  Công đoàn Cục cũng tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao do Bộ và Công đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức; tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên và người lao động; phát động phong trào thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; hoạt động nữ công và phong trào nữ CBCCVCLĐ. Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, sẽ tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa Công đoàn Cục và chính quyền, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, thực hiện tốt quy chế dân chủ tại nơi làm việc; tổ chức phát động các phong trào thi đua trong CBCCVCLĐ gắn với cụ thể hóa tiêu chí thực hiện cuộc vận động Xây dựng người CBCCVC “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính và sáng tạo”; tiếp tục duy trì và đẩy mạnh các phong trào, hoạt động học tập và thi đua; đẩy mạnh xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng cán bộ công đoàn, nâng cao tinh thần đoàn kết, phối hợp và giúp đỡ giữa các CĐV, phấn đấu trong năm 2022, 100% CĐV đạt mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
Hội nghị cũng được nghe báo cáo công khai công tác cán bộ, báo cáo công khai tài chính và báo cáo của Ban thanh tra nhân dân.
Hội nghị đã biểu dương các công đoàn viên đạt danh hiệu Công đoàn viên xuất sắc và Giỏi việc nước đảm việc nhà năm 2021.
Hội nghị cũng lắng nghe và giải đáp các ý kiến, kiến nghị của CBCCVC, bàn các giải pháp cải tiến điều kiện làm việc, nâng cao đời sống của CBCCVC trong đơn vị.
Hội nghị đã thành công tốt đẹp và thông qua Nghị quyết Hội nghị.
TTĐT, Cục ATBXHN
Tin bài khác
Online: 12
Số lượt truy cập: 7636527
Lên đầu trang
SSL