Hội nghị tổng kết năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của Chi bộ Cục ATBXHN
10:10 14/01/2022: Ngày 13/01/2022, Chi bộ Cục ATBXHN tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Phạm Gia Chương, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ đã đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
Tham dự Hội nghị, có đồng chí Nguyễn Duy Pháp, Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ; đồng chí Nguyễn Tuấn Khải, Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục ATBXHN cùng sự tham dự của các Đảng viên Chi bộ Cục ATBXHN.
Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tuấn Khải, Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục ATBXHN đã báo cáo tổng kết công tác năm 2021 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2022. Chi bộ Cục ATBXHN hiện có 24 Đảng viên, trong đó 22 Đảng viên chính thức và 2 Đảng viên dự bị. Được sự quan tâm, giúp đỡ của Đảng ủy Bộ, cùng với sự đoàn kết, thống nhất cao trong Chi bộ và thuận lợi trong phối hợp công tác Đảng và công tác chính quyền, năm 2021, Chi bộ Cục ATBXHN đã đạt những kết quả đáng ghi nhận. Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, có thể kể đến một số kết quả nổi bật như Cục ATBXHN đã hoàn thiện dự thảo Thông tư của Bộ trưởng KHCN ban hành định mức kinh tế kỹ thuật trong lĩnh vực NLNT về chuẩn bị và ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân, đo liều cá nhân và kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị bức xạ; hoàn thiện dự thảo Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 142/2020/NĐ-CP, dự kiến ban hành tháng 12/2021; hoàn thành Đề án về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 287/2016/BTC về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử để phù hợp với quy định của Nghị định 142/2020/NĐ-CP. Năm 2021, Cục đã triển khai thực hiện thanh tra chuyên ngành đối với 26 cơ sở bức xạ trên địa bàn 09 tỉnh, thành phố và hoàn thành 100% kế hoạch đã được Bộ trưởng phê duyệt. Tính đến ngày 22/11/2021, Cục ATBXHN đã tiếp nhận và xử lý: 1902 hồ sơ các loại; tổ chức thẩm định, cấp, gia hạn, sửa đổi: 886 Giấy phép các loại (bao gồm 06  giấy phép trình Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ cấp); 413 chứng chỉ nhân viên bức xạ theo phân cấp của Bộ KHCN; 46 Giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử và 78 chứng chỉ hành nghề dịch vụ hỗ trợ ứng dụng NLNT. Ngoài ra, Cục cũng làm tốt công tác về hỗ trợ kỹ thuật, hợp tác quốc tế và an ninh và thanh sát hạt nhân, ứng phó sự cố, thông tin tuyên truyền .
Về công tác xây dựng Đảng, Chi bộ Cục ATBXHN đã tổ chức thực hiện tốt học tập, quán triệt, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Bộ KHCN; giáo dục tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống phòng chống những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, đấu tranh, khắc phục sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ; công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng tổ chức đảng, đảng viên; kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng và công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể.
Về kết quả đánh giá chất lượng Đảng viên, trong năm 2021, Chi bộ có 22/24 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 04/24 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Phát huy những kết quả đạt được và xác định những mặt còn hạn chế trong năm 2021 vừa qua, Chi bộ Cục ATBXHN đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ giải pháp cụ thể cho năm 2022: Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống và phổ biến nghị quyết, chính sách; chấp hành tốt quy định của TW về những điều Đảng viên không được làm và pháp lệnh Công chức; đảm bảo toàn thể Đảng viên Chi bộ cam kết và thực hiện tốt việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa”. Phấn đấu 100% đảng viên trong Chi bộ đạt danh hiệu “đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ” trong đó có 20% đảng viên đạt danh hiệu “đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Tăng cường công tác xây dựng và phát triển đảng. Bồi dưỡng, giúp đỡ quần chúng tiên tiến có động cơ phấn đấu trở thành Đảng viên. Thường xuyên xem xét các đối tượng cảm tình Đảng; kịp thời bồi dưỡng, uốn nắn và xem xét kết nạp đảng viên mới để tăng cường đội ngũ đảng viên, sức mạnh cho Chi bộ. Thường xuyên kiểm tra, giám sát ngăn ngừa kịp thời đảng viên có dấu hiệu vi phạm trong việc thực hiện Nghị quyết và thi hành Điều lệ Đảng; đảm bảo chính quyền, các tổ chức đoàn thể xã hội chấp hành chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước; giải quyết kịp thời các đơn thư kiếu nại tố cáo, xử lý nghiêm minh những đảng viên vi phạm. Tăng cường phối hợp chặt chẽ với chính quyền để chỉ đạo sát sao hoạt động của công đoàn, các đoàn thể nhằm tạo sự đồng thuận và động viên cán bộ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần đơn vị hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Cục và các phong trào do cấp trên phát động.
Tại Hội nghị, các Đảng viên trong Chi bộ đã tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến cho Báo cáo và đưa ra các đề xuất, kiến nghị nhằm xây dựng Chi bộ ngày càng vững mạnh.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phạm Gia Chương, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ KHCN đã  nhất trí với Báo cáo tổng kết năm 2021 và định hướng 2022 của Chi bộ Cục ATBXHN. Báo cáo đã đề cập đến các nhiệm vụ trọng tâm và kết quả đạt được của Chi bộ trong năm 2021, với những khó khăn, thách thức, giải pháp đặt ra, kể cả những khiếm khuyết cần khắc phục trong thời gian tới. Đồng chí cũng chỉ ra các nhiệm vụ cần tập trung trong thời gian tới như nâng cao chất lượng, nội dung, đổi mới hình thức sinh hoạt Đảng, xây dựng ban hành các quy chế làm việc, quy chế dân chủ, phối hợp và tăng cường công khai, minh bạch thông tin, tăng cường công tác kiểm tra giám sát như ban hành chương trình kiểm tra giám sát hàng năm và của cả nhiệm kỳ, mở rộng và phát huy dân chủ, phát huy vai trò của các đoàn thể. Đồng chí Phạm Gia Chương cũng yêu cầu, Chi bộ Cục ATBXHN cần tiếp tuc phát huy những kết quả đã đạt được và xây dựng Chi bộ đoàn kết, thống nhất trong các hoạt động, lãnh đạo trên mọi mặt trận, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
TTĐT, Cục ATBXHN
Tin bài khác
Online: 14
Số lượt truy cập: 7640309
Lên đầu trang
SSL