Ấn phẩm mới của IAEA về Báo cáo phân tích an toàn cho nhà máy điện hạt nhân
15:03 02/12/2021: Các khía cạnh của toàn bộ vòng đời của nhà máy điện hạt nhân - bao gồm lựa chọn địa điểm, xây dựng, vận hành và tháo dỡ - là những lĩnh vực chính được đề cập trong ấn phẩm Tiêu chuẩn An toàn mới của IAEA - SSG-61 Định dạng và Nội dung của Báo cáo phân tích an toàn cho Nhà máy điện hạt nhân.
Ấn phẩm tập trung vào cấu trúc và nội dung của “Báo cáo Phân tích An toàn (SAR)”, một tài liệu quan trọng mà các tổ chức vận hành phải đệ trình trong quá trình xin cấp phép xây dựng và vận hành nhà máy điện hạt nhân. Giấy phép được cấp bởi cơ quan pháp quy quốc gia có liên quan.
Bà Anna Bradford, Trưởng phòng An toàn Cơ sở Hạt nhân của IAEA cho biết: “Sự hài hòa giữa cấu trúc và nội dung của báo cáo SAR có lợi cho việc đảm bảo và tăng cường an toàn trong các nhà máy điện hạt nhân, đặc biệt là đối với các quốc gia đã hoặc đang quan tâm đến việc thiết lập chương trình điện hạt nhân lần đầu tiên”. 
Bà tiếp tục: “Đánh giá của cơ quan pháp quy tập trung vào việc liệu nhà máy điện hạt nhân có đáp ứng tất cả các yêu cầu an toàn hiện hành hay không. Thông tin được bao gồm trong SSG-61 không chỉ giới hạn trong quá trình cấp phép hoặc cung cấp sự đảm bảo công khai về sự an toàn của nhà máy trước khi vận hành. Nó liên tục được cập nhật và sử dụng bởi tổ chức vận hành để tuân thủ các yêu cầu an toàn hạt nhân. ”
Tiêu chuẩn An toàn của IAEA đóng vai trò là tài liệu tham khảo toàn cầu để bảo vệ con người và môi trường khỏi tác hại của bức xạ ion hóa. Để đóng góp vào mục tiêu đó, SSG-61  đảm bảo rằng thông tin được cung cấp trong các báo cáo phân tích an toàn là toàn diện và là minh chứng đầy đủ về việc tuân thủ các yêu cầu an toàn của IAEA và các khuyến nghị liên quan.
Ấn phẩm cung cấp các khuyến cáo cụ thể về thông tin được bao gồm trong mỗi phần của báo cáo SAR cho các giai đoạn khác nhau của việc cấp phép nhà máy điện hạt nhân. Ấn phẩm đã xem xét phản hồi từ các quốc gia về các thông lệ hiện nay về việc chuẩn bị, đánh giá, cập nhật và sử dụng báo cáo phân tích an toàn.
SSG-61 cấu trúc báo cáo SAR thành 21 chương, bao gồm một loạt các lĩnh vực quan trọng về minh chứng an toàn của nhà máy điện hạt nhân, bao gồm cả các khía cạnh an toàn thiết kế, chẳng hạn như các đặc điểm của địa điểm; các mục tiêu an toàn và các quy tắc thiết kế cho các cấu trúc, hệ thống và thành phần của nhà máy; hệ thống nhà máy điện hạt nhân; quản lý an toàn và an ninh chất thải phóng xạ; phân tích an toàn; chuẩn bị và ứng phó khẩn cấp; ngừng hoạt động và các khía cạnh cuối vòng đời liên quan được xem xét sau khi ngừng hoạt động.
Các khuyến cáo về nội dung của mỗi chương trong số 21 chương đều phù hợp với khung các yêu cầu an toàn hiện có và các hướng dẫn an toàn liên quan, nhằm hỗ trợ các tổ chức vận hành trong việc chuẩn bị và cơ quan quản lý trong việc đánh giá báo cáo phân tích an toàn cho các nhà máy điện hạt nhân.
Các ấn phẩm liên quan khác có trong Tài liệu tham khảo của SSG-61, bao gồm các ấn phẩm về đánh giá an toàn và an toàn thiết kế, chẳng hạn như SSR-2/1 (Rev. 1)- An toàn của các nhà máy điện hạt nhân: Thiết kế, và SSG-2 ( Rev. 1)- Phân tích an toàn tất định cho các nhà máy điện hạt nhân.
Ấn phẩm kết hợp các bài học kinh nghiệm liên quan đến phân tích an toàn từ sự cố nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi năm 2011.
TTĐT, theo IAEA
Tin bài khác
Online: 23
Số lượt truy cập: 9482710
Lên đầu trang
SSL