Cuộc họp điều phối với Điều phối viên Sáng kiến CBRN khu vực Đông Nam Á
14:02 19/11/2021: Ngày 18/11/2021, trong khuôn khổ Sáng kiến thiết lập Trung tâm hợp tác tiên tiến về giảm thiểu nguy cơ hóa học, sinh học, phóng xạ và hạt nhân (Sáng kiến CBRN), Cục trưởng Cục ATBXHN Nguyễn Tuấn Khải đã chủ trì cuộc họp điều phối với Điều phối viên Sáng kiến CBRN khu vực Đông Nam Á bằng hình thức trực tuyến.
Tham dự cuộc họp, về phía Liên minh Châu Âu (EU), có ông Balazs MAAR, Cán bộ Hợp tác Khu vực Đông Nam Á (Bangkok); Tiến sĩ Rory Alexander Hamilton, Điều phối viên CBRN CoE khu vực Đông Nam Á; Tiến sĩ Sabai Phyu, Chuyên gia kỹ thuật chính của Hỗ trợ tại chỗ (OSA) cho Ban thư ký khu vực Đông Nam Á (SEA RS).
Về phía Việt Nam, có ông Nguyễn Tuấn Khải, Cục trưởng Cục ATBXHN, Điều phối viên quốc gia của Việt Nam và  đại diện các Bộ, ngành có liên quan cùng thành viên của Tổ công tác liên Bộ/Nhóm công tác liên ngành về CBRN.
Mục đích của cuộc họp nhằm:
- Cập nhật tình hình thực hiện các dự án đang triển khai mà Việt Nam đang tham gia trong khuôn khổ Sáng kiến CBRN ở khu vực Đông Nam Á;
- Đưa ra các đánh giá và khuyến nghị chung để nâng cao hiệu quả của các hoạt động của CBRN cho Việt Nam;
- Thảo luận một số lĩnh vực hợp tác ưu tiên trong những tháng sắp tới;
- Cập nhật từ Ban thư ký khu vực về ĐNA.
Đề xuất nhằm tăng cường hiệu quả hợp tác trong khuôn khổ Sáng kiến CBRN, Cục trưởng Nguyễn Tuấn Khải, Điều phối viên quốc gia của Việt Nam nhấn mạnh, trong bối cảnh hiện nay, Việt Nam mong muốn được EU hỗ trợ thông qua khuôn khổ Sáng kiến CBRN bằng những dự án song phương, tập trung vào những lĩnh vực ưu tiên cụ thể cho Việt Nam thay vì các dự án khu vực với phạm vi quá rộng như hiện tại. Để thực hiện việc đó, Việt Nam đề xuất xây dựng cơ chế hợp tác phù hợp giữa hai bên, để bên cạnh các hỗ trợ về mặt tư vấn của chuyên gia, EU có thể hỗ trợ trực tiếp cho Việt Nam để thực hiện các dự án song phương đó một cách hiệu quả.
Trong thời gian tới, Cục ATBXHN/Bộ KHCN vẫn tiếp tục duy trì vai trò Cơ quan Điều phối quốc gia chính đối với các hoạt động của Sáng kiến. Tuy nhiên, đối với các lĩnh vực/các Dự án cụ thể, Việt Nam sẽ hướng tới việc xác định các cơ quan chuyên môn cụ thể làm đầu mối riêng cho các dự án tương ứng. Điều đó sẽ giúp tăng cường tính chủ động của các cơ quan chuyên môn trong việc trao đổi với Sáng kiến CBRN liên quan đến việc lên kế hoạch triển khai hoạt động của các dự án thành phần.
TTĐT, Cục ATBXHN
Tin bài khác
Online: 17
Số lượt truy cập: 7640366
Lên đầu trang
SSL