Chương trình nghiên cứu và đổi mới của Euratom nhận được tài trợ
09:09 31/08/2021: Ủy ban Châu Âu đã thông qua Chương trình làm việc 2021-2022 của Euratom, triển khai Chương trình Nghiên cứu và Đào tạo Euratom 2021-2025. Chương trình làm việc đưa ra các mục tiêu và các lĩnh vực chủ đề cụ thể sẽ nhận được 300 triệu EUR (355 triệu USD) tài trợ.
Chương trình Nghiên cứu và Đào tạo của Euratom nhằm mục đích: cải thiện và hỗ trợ về an toàn, an ninh, thanh sát hạt nhân, bảo vệ bức xạ, quản lý nhiên liệu đã qua sử dụng và chất thải phóng xạ và ngừng hoạt động, bao gồm cả việc sử dụng năng lượng hạt nhân an toàn và an ninh và các ứng dụng phi năng lượng của bức xạ ion hóa; duy trì và phát triển hơn nữa chuyên môn và năng lực trong lĩnh vực hạt nhân trong EU; thúc đẩy sự phát triển của năng lượng nhiệt hạch như một nguồn năng lượng tiềm năng trong tương lai để sản xuất điện và góp phần thực hiện lộ trình nhiệt hạch của Châu Âu; ủng hộ chính sách của EU và các Quốc gia Thành viên về việc liên tục cải tiến an toàn, an ninh và thanh sát hạt nhân.
Chương trình sử dụng các công cụ và quy tắc tham gia tương tự như Horizon Europe. Ngân sách là 1,38 tỷ EUR để thực hiện chương trình mới trong giai đoạn từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2025. Hội đồng Liên minh Châu Âu đã thông qua quy định thành lập Chương trình Nghiên cứu và Đào tạo Euratom cho giai đoạn 2021-2025 vào ngày 12 tháng 5.
"Những khoản đầu tư này sẽ hỗ trợ nghiên cứu nhiệt hạch và giúp thúc đẩy tiến bộ trong nhiều lĩnh vực, từ cải thiện hơn nữa an toàn hạt nhân và bảo vệ bức xạ, đến thúc đẩy các ứng dụng phi năng lượng của công nghệ hạt nhân", Ủy ban cho biết.
Về nhiệt hạch, Chương trình Làm việc của Euratom đặt ra một chiến lược rõ ràng cho EUROfusion - Hiệp hội Phát triển Năng lượng Nhiệt hạch Châu Âu. Chiến lược này nhằm đảm bảo sự thành công của dự án ITER và thúc đẩy quá trình chuẩn bị cho nhà máy điện mô phỏng. Đối tác Nhiệt hạch sẽ cung cấp kiến ​​thức cần thiết, sẽ chuẩn bị cho các nhóm châu Âu để khai thác ITER và sẽ cung cấp việc đào tạo một thế hệ mới các nhà khoa học và kỹ sư nhiệt hạch.
Về phân hạch, Chương trình Công tác Euratom sẽ đảm bảo các tiêu chuẩn cao nhất về an toàn hạt nhân của các nhà máy điện, lò phản ứng nghiên cứu, vật liệu và nhiên liệu. Các hoạt động này cũng bao gồm quản lý chất thải phóng xạ và ngừng hoạt động, chẳng hạn như Chương trình chung châu Âu về quản lý chất thải phóng xạ - EURAD và Đối tác châu Âu về bảo vệ bức xạ.
Về giáo dục và đào tạo, Chương trình làm việc mới thực hiện các bước để đảm bảo EU sẽ duy trì năng lực hạt nhân thông qua hai chủ đề giáo dục và đào tạo quan trọng. Ngoài ra, các nhà khoa học hạt nhân sẽ có đủ điều kiện để xin học bổng tiến sĩ Skłodowska-Curie Action của Horizon Europe.
Các kêu gọi đề xuất cho Euratom 2021-2022 đã được công bố trên Cổng tài trợ và đấu thầu của EC vào ngày 2 tháng 7, sau đó mở cửa nhận đề xuất vào ngày 7 tháng 7.
Mariya Gabriel, Ủy viên về Đổi mới, Nghiên cứu, Văn hóa, Giáo dục và Thanh niên cho biết: “Chương trình Nghiên cứu và Đào tạo của Euratom cho giai đoạn 2021-2022 sẽ chuẩn bị cho tương lai. Tôi rất vui vì chương trình làm việc mới này sẽ tăng cường sự phối hợp với các Quốc gia Thành viên thông qua Quan hệ Đối tác và vượt ra ngoài các vấn đề năng lượng truyền thống có tầm quan trọng lớn, chẳng hạn như an toàn hạt nhân, để giải quyết các mối quan tâm của xã hội như sức khỏe và giáo dục."
TTĐT, theo WNN
Tin bài khác
Online: 27
Số lượt truy cập: 6990330
Lên đầu trang
SSL