Hướng dẫn mới của IAEA về Chuẩn bị và Ứng phó khẩn cấp
08:08 17/08/2021: Làm thế nào để xây dựng một chiến lược quốc gia để bảo vệ người dân trong trường hợp khẩn cấp về hạt nhân hoặc phóng xạ dựa trên các bài học kinh nghiệm, bằng chứng khoa học và thực tiễn tốt? Một ấn phẩm mới của IAEA, Những xem xét trong việc phát triển một chiến lược bảo vệ cho tình trạng khẩn cấp hạt nhân hoặc bức xạ cung cấp các khái niệm và những xem xét thực tế cần thiết để xây dựng chiến lược bảo vệ đó.
Svetlana Nestoroska Madjunarova, cựu cố vấn về giám sát và khẩn cấp tại Cục An toàn bức xạ Bắc Macedonian và tác giả của ấn phẩm cho biết: “Ấn phẩm có thể phù hợp trên toàn cầu và đề cập đến các khía cạnh khác nhau của trường hợp khẩn cấp từ hậu quả trực tiếp của bức xạ đến bảo vệ khỏi các khía cạnh không phải bức xạ”.
Năm chủ đề chính được đề cập trong ấn phẩm: khái niệm về chiến lược bảo vệ cho trường hợp khẩn cấp hạt nhân hoặc phóng xạ, cơ sở và quy trình để phát triển một chiến lược bảo vệ, các quy trình để chứng minh và tối ưu hóa việc bảo vệ và an toàn và tham vấn với các bên liên quan. Năm chủ đề này cung cấp hướng dẫn cho những người lập kế hoạch chiến lược bảo vệ, các khái niệm cơ bản và cũng cung cấp hướng dẫn thực tế về việc thực hiện phù hợp với các tiêu chuẩn an toàn của IAEA và các mục tiêu ứng phó khẩn cấp như được định nghĩa trong Yêu cầu An toàn Chung Phần 7.
Ấn phẩm cũng cung cấp một đề cương cho chiến lược bảo vệ quốc gia nhằm hỗ trợ các nỗ lực quốc gia phát triển các kế hoạch hợp lý và tối ưu hóa để bảo vệ sức khỏe và giảm thiểu nguy hiểm đến tính mạng và tài sản trong và sau trường hợp khẩn cấp hạt nhân hoặc phóng xạ, cũng như hướng dẫn cụ thể để thực hiện hiệu quả, tối ưu của chiến lược trong ứng phó khẩn cấp.
Các biện pháp bảo vệ cần dựa trên các phương pháp đã được chứng minh một cách khoa học và chỉ được áp dụng khi các quan sát tại hiện trường cho thấy việc hành động là cần thiết. Bằng cách này, có thể cung cấp bảo vệ tối đa để giảm thiểu sự gián đoạn kinh tế và xã hội. Biện minh trong ứng phó khẩn cấp có nghĩa là tính đến các yếu tố khác nhau để đạt được nhiều lợi ích hơn là gây hại. Tối ưu hóa là một quá trình áp dụng các nguồn lực hiện có theo cách hiệu quả nhất để cung cấp sự bảo vệ tốt nhất trong trường hợp khẩn cấp.
Mục tiêu chính
Hướng dẫn này đề cập đến cả giai đoạn đầu của ứng phó khẩn cấp và việc trở lại trạng thái bình thường sau đó ở các khu vực bị ảnh hưởng, đồng thời đề cập đến các hậu quả về môi trường, kinh tế và các hậu quả khác. Những xem xét này, trước đây được đề cập trong các ấn phẩm riêng, giờ đây lần đầu tiên được tập hợp trong ấn phẩm này.
David Owen, chuyên gia đến từ Vương quốc Anh trong nhóm soạn thảo ấn phẩm cho biết: “Lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp hiệu quả đòi hỏi một cách tiếp cận tổng thể giải quyết tất cả các vấn đề phát sinh trong và sau một trường hợp khẩn cấp, chứ không chỉ là hậu quả ban đầu của trường hợp khẩn cấp hạt nhân hoặc phóng xạ”.
Ấn phẩm phản ánh các yêu cầu và khuyến nghị mới nhất về an toàn trong việc chuẩn bị và ứng phó với tình huống khẩn cấp và hỗ trợ việc thực hiện.
Madjunarova nói: “Sự trở lại bình thường sau một trường hợp khẩn cấp là một cân nhắc quan trọng trong chiến lược bảo vệ. Các quốc gia có thể mong đợi rằng trong giai đoạn hậu khẩn cấp này có đủ thời gian để thu thập các thông tin xã hội, kinh tế và bức xạ liên quan cần thiết để đưa ra các quyết định tối ưu. Bài học kinh nghiệm cho thấy rằng một chiến lược toàn diện là cần thiết trong việc đưa ra và thực hiện các quyết định đó một cách kịp thời ”.
Ấn phẩm cũng đưa ra các khuyến cáo thiết thực về các hậu quả xuyên biên giới có thể có của trường hợp khẩn cấp hạt nhân hoặc phóng xạ để xác định các mối nguy tiềm ẩn nhằm hỗ trợ hợp tác với tất cả các quốc gia có thể bị ảnh hưởng bởi các sự kiện đó để đảm bảo việc bảo vệ hiệu quả và nhất quán các khu dân cư bị ảnh hưởng và môi trường xuyên biên giới.
Với hướng dẫn thiết thực này, hy vọng rằng một sự hài hòa được cải thiện trong các chiến lược quốc gia để bảo vệ công chúng và môi trường trong trường hợp khẩn cấp về hạt nhân hoặc phóng xạ có thể đạt được trên toàn quốc cũng như xuyên biên giới, Owen nói.
TTĐT, theo IAEA
Tin bài khác
Online: 125
Số lượt truy cập: 8336242
Lên đầu trang
SSL