Thông báo về việc tổ chức triển khai dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử về đào tạo an toàn bức xạ trong tình hình dịch Covid-19
11:11 11/08/2021: Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Khoa học và Công nghệ về việc triển khai các hoạt động trong tình hình dịch Covid-19. Cục An toàn bức xạ và hạt nhân đã ban hành Thông báo về việc tổ chức triển khai dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử về đào tạo an toàn bức xạ trong tình hình dịch Covid-19. Trang Thông tin điện tử Cục An toàn bức xạ và hạt nhân đăng toàn văn Thông báo này để các đơn vị và người dân quan tâm được biết (xin xem file đính kèm). TTĐT, Cục ATBXHN
Tệp đính kèm: Tải về
Tin bài khác
Online: 19
Số lượt truy cập: 6990399
Lên đầu trang
SSL