Singapore ký Khung Chương trình Quốc gia (CPF) cho giai đoạn 2021–2025
08:08 14/07/2021: Ông Umej Singh Bhatia, Đại diện thường trú, Phái đoàn thường trực của Singapore tại IAEA, và ông Hua Liu, Phó Tổng Giám đốc IAEA kiêm Trưởng Ban Hợp tác Kỹ thuật, đã ký Khung Chương trình Quốc gia (CPF) của Singapore cho giai đoạn 2021–2025 vào ngày 26 tháng 5 năm 2021.
Ông Hua Liu, Phó Tổng Giám đốc IAEA kiêm Trưởng Ban Hợp tác Kỹ thuật, cùng với bà Jane Gerardo-Abaya, Giám đốc Ban Hợp tác Kỹ thuật khu vực Châu Á và Thái Bình Dương (TCAP), và ông Gashaw Wolde, Trưởng Bộ phận TCAP, trong lễ ký (trực tuyến) Khung Chương trình Quốc gia Singapore (CPF) giai đoạn 2021–2025
CPF là khung tham chiếu cho việc lập kế hoạch trung hạn về hợp tác kỹ thuật giữa một Quốc gia Thành viên và IAEA, xác định các lĩnh vực ưu tiên trong đó việc chuyển giao công nghệ hạt nhân và các nguồn lực hợp tác kỹ thuật sẽ được hướng tới để hỗ trợ các mục tiêu phát triển quốc gia.
Singapore là Quốc gia Thành viên của IAEA từ năm 1967. CPF giai đoạn 2021–2025 của Singapore xác định 5 lĩnh vực ưu tiên: 
1. An toàn bức xạ và hạt nhân, và an ninh hạt nhân
2. Quan trắc môi trường
3. An toàn thực phẩm
4. Sức khỏe con người
5. Năng lượng và Công nghiệp
TTĐT, theo IAEA
Tin bài khác
Online: 12
Số lượt truy cập: 6902475
Lên đầu trang
SSL