Xây dựng chương trình đào tạo về an ninh nguồn phóng xạ trong sử dụng, vận chuyển và lưu giữ
16:04 28/10/2020: Trong 3 ngày (14-16/10/2020) Hội nghị pháp quy hạt nhân toàn quốc đã được tổ chức tại Ninh Bình. Nhiều báo cáo chất lượng thuộc các lĩnh vực khác nhau đã được báo cáo tại Hội nghị. Trang thông tin điện tử Cục An toàn bức xạ và hạt nhân xin được giới thiệu tới bạn đọc Báo cáo tóm tắt một số báo cáo tại Hội nghị. Trân trọng kính báo.
XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VỀ AN NINH NGUỒN PHÓNG XẠ TRONG
SỬ DỤNG, VẬN CHUYỂN VÀ LƯU GIỮ

 
Đinh Chí Hưng, Lương Thị Hồng, Nguyễn Nam Giang,
Vũ Đức Giang, Hoàng Thị Phương

Trung tâm Đánh giá không phá hủy (NDE)
Viện Năng lượng nguyên tử Việt nam
Email: dinhchihung78@gmail.com
 
Trong thời gian hơn mười năm gần đây, vấn đề an ninh nguồn phóng xạ trở nên nổi cộm sau một loạt các sự cố mất an ninh nguồn phóng xạ. Bên cạnh hàng loạt các nguyên nhân khác nhau, nguyên nhân xuất phát từ nhận thức, hiểu biết và ý thức của những người liên quan trực tiếp đến công tác quản lý nguồn phóng xạ cũng cần phải được lưu ý. Do đó, công tác đào tạo, tuyên truyền, quản lý về an ninh nguồn phóng xạ cần thiết phải đẩy mạnh và sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm của Nhà nước.
Báo cáo trình bày nội dung xây dựng chương trình đào tạo về an ninh nguồn phóng xạ tuân thủ quy định của Thông tư số 01/2019/TT-BKHCN về Quy định bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ trong khuôn khổ Nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp cơ sở do Trung tâm Đánh giá không phá hủy thực hiện năm 2020.

                                                                                                                                          TT. Thông tin và Đào tạo
 
Tin bài khác
Online: 13
Số lượt truy cập: 6990503
Lên đầu trang
SSL