Xây dựng năng lực cho ứng phó sự cố bức xạ và tổ chức diễn tập ứng phó sự cố cấp tỉnh
16:04 28/10/2020: Trong 3 ngày (14-16/10/2020) Hội nghị pháp quy hạt nhân toàn quốc đã được tổ chức tại Ninh Bình. Nhiều báo cáo chất lượng thuộc các lĩnh vực khác nhau đã được báo cáo tại Hội nghị. Trang thông tin điện tử Cục An toàn bức xạ và hạt nhân xin được giới thiệu tới bạn đọc Báo cáo tóm tắt một số báo cáo tại Hội nghị. Trân trọng kính báo.
XÂY DỰNG NĂNG LỰC CHO ỨNG PHÓ SỰ CỐ BỨC XẠ
VÀ TỔ CHỨC DIỄN TẬP ỨNG PHÓ SỰ CỐ CẤP TỈNH
 
PHẠM THỊ HOÀNG ANH
Phòng An toàn bức xạ và hạt nhân – Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội
Email: Hoanganhatbxhn@gmail.com
 
Thành phố Hà Nội có nhiều lợi thế về điều kiện tự nhiên, tài nguyên cho phát triển kinh tế, xã hội và văn hóa. Trên địa bàn Thủ đô tập trung nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh, nghiên cứu - đào tạo, khám chữa bệnh trong đó có sử dụng các chất phóng xạ, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra sự cố bức xạ. Một trong những bài toán cho công tác quản lý nhà nước về đảm bảo an toàn bức xạ của Thành phố Hà Nội là kịp thời giải quyết sự cố bức xạ, giảm thiểu tác hại do sự cố gây ra. Để làm tốt việc này, thì cần phải xây dựng năng lực cho ứng phó sự cố, lập kế hoạch và định kỳ tổ chức diễn tập ứng phó sự cố bức xạ cấp thành phố.
Diễn tập ứng phó sự cố bức xạ có ý nghĩa hết sức quan trọng trong công tác chuẩn bị ứng phó sự cố. Cuộc diễn tập nhằm cụ thể hóa Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân của thành phố Hà Nội đã được Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt, ban hành năm 2016. Tình huống được giả định cho Diễn tập năm 2019 là “Sự cố tai nạn trên đường vận chuyển nguồn phóng xạ hở”. Đây là cuộc diễn tập ứng phó có qui mô cấp thành phố trên nhiều phương diện (cứu hoả, cứu nạn cứu hộ, thu hồi nguồn phóng xạ, tẩy xạ môi trường, ứng phó y tế có nhiễm bẩn phóng xạ).
Qua quá trình chuẩn bị, tập luyện và diễn tập, Ban Tổ chức diễn tập ứng phó sự cố bức xạ của thành phố Hà Nội năm 2019 đánh giá hoạt động tổ chức diễn tập thành công và đạt được kết quả đáng ghi nhận:
- Quy mô của cuộc diễn tập được đánh giá là lớn nhất từ trước tới nay đối với hoạt động diễn tập ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân cấp tỉnh, thành phố trên phạm vi cả nước. Kịch bản, lực lượng và phương tiện tham gia diễn tập có qui mô phù hợp với cuộc diễn tập cấp tỉnh/thành phố.
- Kịch bản diễn tập ứng phó sự cố bức xa, sự cố hạt nhân của Thành phố Hà Nội năm 2019 với tình huống “Ứng phó sự cố tai nạn trên đường vận chuyển nguồn phóng xạ hở” có ý nghĩa thực tiễn cao, các thành phân tham gia đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả.
- Hoạt động diễn tập đã bổ sung nhiều kinh nghiệm quý báu về tổ chức cứu hoả, cứu nạn cứu hộ, thu hồi nguồn phóng xạ, tẩy xạ môi trường và ứng phó y tế với sự cố bức xạ, là cơ sở để hoàn thiện tài liệu huấn luyện và tổ chức các cuộc diễn tập có qui mô lớn hơn trong tương lai.
Bài học kinh nghiệm khi tổ chức diễn tập ứng phó sự cố bức xạ cấp tỉnh:
- Công tác đào tạo nguồn nhân lực ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân cần được đẩy mạnh cho các lực lượng tham gia ứng phó sự cố, cần xây dựng các bài giảng cơ bản và chuyên sâu cho cán bộ, nhân viên của từng đơn vị, đảm bảo kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng trong ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân.
- Trang thiết bị, phương tiện phục vụ ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân cần được đầu tư để luôn chủ động, sẵn sàng trong các tình huống sự cố có thể xảy ra trong tương lai.
- Cần dự trù, đảm bảo kinh phí hàng năm cho nhiệm vụ huấn luyện, tập huấn, diễn tập và có chế độ, chính sách đặc thù cho các lực lượng tham gia ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân.

                                                                                                              TT. Thông tin và Đào tạo
 
Tin bài khác
Online: 17
Số lượt truy cập: 6916753
Lên đầu trang
SSL