Công tác ứng phó sự cố liên quan đến sắt, thép phế liệu, thép thành phẩm chứa phóng xạ và yêu cầu tăng cường công tác quản lý nhà nước
16:04 28/10/2020: Trong 3 ngày (14-16/10/2020) Hội nghị pháp quy hạt nhân toàn quốc đã được tổ chức tại Ninh Bình. Nhiều báo cáo chất lượng thuộc các lĩnh vực khác nhau đã được báo cáo tại Hội nghị. Trang thông tin điện tử Cục An toàn bức xạ và hạt nhân xin được giới thiệu tới bạn đọc Báo cáo tóm tắt một số báo cáo tại Hội nghị. Trân trọng kính báo.
CÔNG TÁC ỨNG PHÓ SỰ CỐ LIÊN QUAN ĐẾN SẮT, THÉP PHẾ LIỆU, THÉP THÀNH PHẨM CHỨA PHÓNG XẠ VÀ YÊU CẦU TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
 
NGUYỄN NINH GIANG
Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật An toàn bức xạ hạt nhân và ứng phó sự cố,
Cục An toàn bức xạ và hạt nhân

Email: giangnn@most.gov.vn

 
Tóm tắt: Thời gian gần đây, trên thế giới đã ghi nhận nhiều vụ việc phát hiện vật liệu phóng xạ nhiễm trong sắt thép phế liệu, phôi thép, thép thành phẩm (sau đây gọi tắt là thép phế liệu) cũng như máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng (sau đây gọi tắt là máy móc đã qua sử dụng) được báo cáo đến Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA thông qua hệ thống cơ sở dữ liệu về buôn bán trái phép chất phóng xạ ITDB. Tại Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tiếp nhận thông tin và phối hợp với các cơ quan liên quan phát hiện và xử lý một số sự việc có vật liệu phóng xạ nhiễm trong phóng xạ trong thép phế liệu, lô hàng máy móc đã qua sử dụng nhập khẩu vào Việt Nam và tại cơ sở thu mua, tái chế thép phế liệu điển hình như các vụ việc tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2018, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và thành phố Hải Phòng năm 2019.
Các nguy cơ và sự cố nêu trên đã đặt ra yêu cầu rà soát, đánh giá và tăng cường công tác quản lý vật liệu phóng xạ nằm ngoài kiểm soát nhằm giảm thiểu nguy cơ ảnh hưởng phóng xạ đến con người và môi trường từ nguồn phóng xạ hoặc nhiễm bẩn phóng xạ đối với thép phế liệu hoặc máy móc, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng.
Báo cáo tham luận này trình bày về các mối nguy cơ và công tác phát hiện, xử lý một số sự cố liên quan đến nhiễm bẩn phóng xạ, nguồn phóng xạ nằm ngoài kiểm soát đối với thép phế liệu, máy móc đã qua sử dụng và yêu cầu rà soát, sửa đổi, bổ sung những bất cập về quy định cũng như yêu cầu tăng cường công tác quản lý nhà nước của các cơ quan chức năng tại Việt Nam.
                                                                                                                   TT. Thông tin và Đào tạo
 
Tin bài khác
Online: 15
Số lượt truy cập: 6916748
Lên đầu trang
SSL