Kiểm soát liều lượng bức xạ sử dụng thiết bị đo liều Matrixx và Dolphin trong khảo sát chỉ số GPR của kế hoạch xạ trị tại Bệnh viện K
15:03 26/10/2020: Trong 3 ngày (14-16/10/2020) Hội nghị pháp quy hạt nhân toàn quốc đã được tổ chức tại Ninh Bình. Nhiều báo cáo chất lượng thuộc các lĩnh vực khác nhau đã được báo cáo tại Hội nghị. Trang thông tin điện tử Cục An toàn bức xạ và hạt nhân xin được giới thiệu tới bạn đọc Báo cáo tóm tắt một số báo cáo tại Hội nghị. Trân trọng kính báo.
KIỂM SOÁT LIỀU LƯỢNG BỨC XẠ SỬ DỤNG THIẾT BỊ ĐO LIỀU MATRIXX VÀ DOLPHIN TRONG KHẢO SÁT CHỈ SỐ GPR CỦA KẾ HOẠCH XẠ TRỊ TẠI BỆNH VIỆN K
 
LÊ VĂN TÌNH
Khoa Vật Lý xạ trị - Bệnh viện K
Email: tinhbvk@gmail.com
 
Báo cáo trình bày việc nghiên cứu và kết quả đánh giá đặc tính vật lý của thiết bị đo liều matrix và Dolphin trong đảm bảo chất lượng xạ trị tại bệnh viện K. Theo đó, 30 kế hoạch IMRT, VMAT tại các vùng đầu cổ, vùng thân, vùng khung chậu trên máy gia tốc VesaHD được thực hiện kiểm tra trước điều trị trên thiết bị Dolphin và thiết bị Matrixx theo các tiêu chí đánh giá theo hiệp hội Y Vật lý Mỹ, Châu Âu (TG119, ESTRO2008) 3%/3mm, 2%/2mm,1%/1mm tại các vùng.
Kết quả cho thấy, với tiêu chí 3%/3mm tổng thể và tại các vùng đầu cổ, thân, khung chậu lần lượt là 98.25±1.42 và 96.19±2.99; 97.94±1.11 và 95.99±3.43; 98.23±10.3 và 96.46±2.91; 98.23±10.3 và 96.46±2.91.
Từ kết quả so sánh thấy GPR trong các trường hợp kế hoạch IMRT/VMAT vùng đầu cổ, bụng và khung chậu thì đo bằng Dolphin đều cho kết quả GPR cao hơn của Matrixx. Đặc điểm nổi bật hơn nữa của Dolphin là trong trường hợp với các trường chiếu nhỏ.
                                                                                                               TT. Thông tin và Đào tạo
 
Tin bài khác
Online: 11
Số lượt truy cập: 6916691
Lên đầu trang
SSL