Những kỹ thuật hạt nhân mới trong y học và các vấn đề pháp quy đặt ra
15:03 26/10/2020: Trong 3 ngày (14-16/10/2020) Hội nghị pháp quy hạt nhân toàn quốc đã được tổ chức tại Ninh Bình. Nhiều báo cáo chất lượng thuộc các lĩnh vực khác nhau đã được báo cáo tại Hội nghị. Trang thông tin điện tử Cục An toàn bức xạ và hạt nhân xin được giới thiệu tới bạn đọc Báo cáo tóm tắt một số báo cáo tại Hội nghị. Trân trọng kính báo.
NHỮNG KỸ THUẬT HẠT NHÂN MỚI TRONG Y HỌC
VÀ CÁC VẤN ĐỀ PHÁP QUY ĐẶT RA
 
TS. Đỗ Đức Chí
Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
Email: chidd108@gmail.com
 

Trong những năm gần đây, nhiều kỹ thuật hạt nhân mới đã được áp dụng trong chẩn đoán và điều trị làm thay đổi đáng kể chiến lược quản lý và điều trị bệnh nhân, đồng thời làm thay đổi cách nhìn về vai trò của chuyên ngành xạ trị và y học hạt nhân. Ở nước ta đã và đang có nhiều cơ sở sớm áp dụng các thành tựu về khoa học công nghệ này vào chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Điều đó đặt ra những vấn đề mới trong công tác quản lý nhà nước nhằm phát huy hiệu quả của trang bị kỹ thuật, giảm thiểu rủi ro phát sinh trong điều trị đối với người bệnh.

                                                                                                TT. Thông tin và Đào tạo
 
Tin bài khác
Online: 26
Số lượt truy cập: 6595032
Lên đầu trang
SSL