Cơ quan quản lý Hoa Kỳ phê duyệt thiết kế SMR lần đầu tiên
09:09 30/09/2020: Ủy ban Pháp quy Hạt nhân Hoa Kỳ (NRC) đã cấp giấy phê duyệt thiết kế tiêu chuẩn (SDA) cho NuScale Power, LLC cho lò phản ứng mô-đun nhỏ NuScale. Điều này cho phép thiết kế được tham chiếu trong các hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng, vận hành và sản xuất tại Hoa Kỳ.
Mô hình nhà máy SMR của NuScale
Theo một thông báo trong Đăng ký Liên bang (Federal Register), NRC đã ban hành SDA vào ngày 11 tháng 9, đã đưa ra báo cáo đánh giá an toàn cuối cùng (FSER) cho lò phản ứng. “Việc ban hành SDA này có nghĩa là đã hoàn thành việc đánh giá kỹ thuật của nhân viên NRC về thiết kế NuScale SMR” NRC cho biết.
Ông John Hopkins, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành NuScale cho biết: “Đây là một cột mốc quan trọng không chỉ đối với NuScale mà còn đối với toàn bộ lĩnh vực hạt nhân của Mỹ và các công nghệ hạt nhân tiên tiến khác.”
NuScale đã nộp đơn đăng ký chứng nhận thiết kế của mình để sử dụng tại Hoa Kỳ vào ngày 31 tháng 12 năm 2016. Báo cáo FSER, được NRC cấp vào cuối tháng 8, đánh dấu hoàn thành việc đánh giá kỹ thuật và phê duyệt thiết kế sử dụng các quy trình thụ động như đối lưu và trọng lực trong hệ thống vận hành của lò và các tính năng an toàn để sản xuất khoảng 600 MW điện. 12 mô-đun, mỗi mô-đun sản xuất 50 MW, được đặt chìm trong một bể liên quan đến an toàn được xây dựng dưới lòng đất.
Chứng nhận thiết kế nghĩa là NRC phê duyệt thiết kế nhà máy điện hạt nhân độc lập với hồ sơ đề nghị cấp phép xây dựng hoặc vận hành nhà máy. SDA cho phép tham chiếu thiết kế tiêu chuẩn SMR NuScale trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng hoặc giấy phép hoạt động hoặc hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kết hợp hoặc giấy phép sản xuất theo quy định của NRC. Các thủ tục cấp phép cho địa điểm cụ thể vẫn phải được hoàn thành và phải có giấy phép hoạt động và xây dựng trước khi bắt đầu xây dựng bất kỳ công trình nào.
Hopkins cho biết khoản tài trợ chia sẻ chi phí do Quốc hội cấp trong vài năm qua đã thúc đẩy sự phát triển của NuScale thông qua quy trình chứng nhận thiết kế NRC.
TTĐT, Cục ATBXHN theo WNN
Online: 9
Số lượt truy cập: 6334760
Lên đầu trang