Thủy Điển đề xuất các quy định hạt nhân mới
09:09 05/10/2020: Cơ quan An toàn bức xạ Thụy Điển (SSM) đã gửi đề xuất 3 quy định mới để tham vấn chính thức. Các quy định được đề xuất liên quan đến thiết kế, phân tích và vận hành các lò phản ứng điện hạt nhân và dự kiến có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2022.
Nhà máy Forsmark (Ảnh: Vattenfall)
SSM cho biết công việc liên quan đến các quy định mới đã được tiến hành kể từ năm 2013, nhưng nhu cầu về các quy định mới đã được đưa ra từ năm 2011 và 2012 sau khi Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) đánh giá các quy định liên quan của Thụy Điển. SSM cho biết, "Một bản cập nhật rất toàn diện các quy định trước đây đã được thực hiện, với mục đích cuối cùng là duy trì và cải thiện an toàn bức xạ tại các nhà máy điện hạt nhân."
Các quy định mới về thiết kế, phân tích và vận hành lò phản ứng điện hạt nhân bao gồm tất cả các khía cạnh của an toàn bức xạ: an toàn, bảo vệ bức xạ và bảo vệ thực thể. SSM cho biết họ đã xem xét đến tính phù hợp của các yêu cầu với quy định của EU và tiêu chuẩn quốc tế và cùng những quy định khác. Việc này sẽ giúp cải thiện khả năng xử lý trong trường hợp sự cố bức xạ khẩn cấp của lò phản ứng điện hạt nhân và tăng cường khả năng bảo vệ chống lại các sự kiện thù địch. Các yêu cầu cũng được đặt ra khi phân tích sâu hơn về cách các cơ sở có khả năng xử lý các sự kiện bên trong và bên ngoài có thể dẫn đến phát tán sớm và nhiều các chất phóng xạ.
Lars Skånberg, Cố vấn về an toàn hạt nhân tại SSM đồng thời là Quản lý dự án cho biết: “Các lò phản ứng điện hạt nhân của Thụy Điển hiện đang bước vào một giai đoạn mới, giai đoạn mà hoạt động gần vượt quá 40 năm đối với những lò được thiết kế ban đầu. Điều này đặt ra những yêu cầu bổ sung đối với những đơn vị được cấp phép để đảm bảo cả an toàn bức xạ được duy trì và dần dần tiếp tục được cải thiện.
Điều này có nghĩa là, trong số những yêu cầu, các yêu cầu về bảo trì và quản lý lão hóa được xem xét, thắt chặt và mở rộng thông qua các quy định mới. Các quy định này cũng có thể được áp dụng cho bất kỳ lò phản ứng điện hạt nhân mới nào."
Tổng Giám đốc SSM Nina Cromnier nói thêm, "Đây là một cột mốc rất quan trọng đối với công việc đã diễn ra trong một thời gian dài và làm hiện đại hóa và làm rõ các yêu cầu đối với các lò phản ứng điện hạt nhân của Thụy Điển."
Bảy lò phản ứng điện hạt nhân đang hoạt động của Thụy Điển tại ba địa điểm - Forsmark, Oskarshamn và Ringhals - cung cấp khoảng 40% điện năng quốc gia.
TTĐT, Cục ATBXHN theo WNN
Online: 11
Số lượt truy cập: 6334830
Lên đầu trang