Hội thảo trực tuyến về sử dụng Phần mềm hệ thống học tập tương tác thích ứng thực tế
09:09 07/10/2020: Trong khuôn khổ hợp tác với Văn phòng An ninh nguồn phóng xạ (ORS), Bộ Năng lượng Hoa Kỳ (US.DOE) theo Chương trình tìm kiếm và đảm bảo an ninh nguồn phóng xạ, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (ATBXHN) phối hợp với ORS tổ chức Hội thảo trực tuyến về sử dụng Phần mềm hệ thống học tập tương tác thích ứng thực tế (RAILS) phục vụ cho hoạt động tìm kiếm và đảm bảo an ninh nguồn phóng xạ, từ ngày 05-09/10/2020, tại Hà Nội.
Tham dự Hội thảo, tại đầu cầu Hoa Kỳ, có các chuyên gia của ORS. Tại đầu cầu Hà Nội, có các cán bộ của Cục An ninh kinh tế tổng hợp, Bộ Công an; Viện hóa học môi trường quân sự, Bộ Quốc phòng; Cục ATBXHN và Viện Khoa học và kỹ thuật hạt nhân, Bộ Khoa học và Công nghệ.
Mục đích của Hội thảo trực tuyến này nhằm hướng dẫn cho các học viên làm quen và sử dụng công cụ học tập trực tuyến RAILS; đồng thời chuyên gia Hoa Kỳ sẽ hướng dẫn trực tuyến kiểm tra hoạt động, hướng dẫn bảo trì/bảo dưỡng hệ thống thiết bị phục vụ cho hoạt động tìm kiếm và bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ đã viện trợ cho Cục trong giai đoạn trước đây.
TTĐT
Tin bài khác
Online: 45
Số lượt truy cập: 6244048
Lên đầu trang