Các chuyên gia cam kết tăng cường thực hiện Hướng dẫn của IAEA về xuất nhập khẩu các nguồn phóng xạ
14:02 28/06/2018: Hơn 150 đại diện từ 86 quốc gia tham dự cuộc họp giữa tháng 6/2018 tại Cơ quan năng lượng nguyên tử Quốc tế (IAEA). Các đại biểu tham dự đã nhất trí rằng thực hiện Hướng dẫn về xuất nhập khẩu các nguồn phóng xạ (Guidance on the Import and Export of Radioactive Sources) có hiệu quả và kết luận rằng việc sửa đổi có thể không cần thiết.
Hướng dẫn này là một tài liệu không ràng buộc về mặt pháp lý, bổ sung Quy tắc ứng xử về an toàn và an ninh các nguồn phóng xạ (Code of Conduct on the Safety and Security of Radioactive Sources). Tài liệu này đã được Hội đồng Thống đốc IAEA phê duyệt và được Đại hội đồng IAEA phê chuẩn vào năm 2004 và sửa đổi vào năm 2011. Tài liệu cung cấp các khuyến cáo và thực tiễn tốt về nhập khẩu và xuất khẩu các nguồn phóng xạ, nhằm mục đích giúp giảm nguy cơ các nguồn này rơi vào ngoài tầm kiểm soát - tức là bị mất hoặc bị đánh cắp và gây nguy hiểm cho con người và môi trường. Hướng dẫn nêu chi tiết mối quan hệ giữa một nước nhập khẩu và một nước xuất khẩu. Tài liệu cũng chỉ ra những gì có thể được yêu cầu ở cả cấp độ kỹ thuật và quản lý đối với việc chuyển giao quốc tế một nguồn phóng xạ.
Việc thực hiện tự nguyện Hướng dẫn này, 114 quốc gia đã cam kết cho đến nay đã giúp cải thiện an toàn và an ninh các nguồn phóng xạ trong các hoạt động xuất nhập khẩu của mình. Các cam kết chính trị với Quy tắc và Hướng dẫn được thực hiện dưới hình thức một thư chính thức gửi cho IAEA.
“Cam kết chính trị đối với Hướng dẫn là một bước tiến lớn. Việc thiết lập các yêu cầu pháp lý cho nhập khẩu và xuất khẩu các nguồn phóng xạ là một bước quan trọng khác” ông Juan Carlos Lentijo, Phó Tổng Giám đốc và Vụ trưởng Vụ An toàn và An ninh hạt nhân của IAEA cho biết. "Và cuối cùng, cái chính là thực hiện."
Cuộc họp đánh giá, được tổ chức từ 11- 13/6/2018, có hai mục tiêu chính: Một là chia sẻ kinh nghiệm trong cả việc nhập khẩu và xuất khẩu các nguồn phóng xạ; hai là đánh giá liệu có cần phải sửa đổi Hướng dẫn hiện hành hay không. Những đại biểu tham gia kết luận, tài liệu không cần sửa đổi nhưng tăng cường thực hiện Hướng dẫn đã được thiết lập này ở cấp quốc gia và mở rộng cam kết của các nước thành viên.
Bà Olga Makarovska, Chuyên gia cao cấp về an toàn bức xạ của IAEA, một trong những thư ký khoa học của cuộc họp cho biết: “Thay vì đưa thêm bất kỳ điều khoản nào hoặc sửa đổi Hướng dẫn, các đại diện đã đồng ý thực hiện đầy đủ các điều khoản trong đó”. Đưa Hướng dẫn này vào khung pháp lý quốc gia là một cách để tăng cường thực hiện, và điểm này đã được khẳng định trong cuộc họp, bà nói thêm.
Ông Fabien Feron, Giám đốc Cơ quan an toàn hạt nhân của Pháp và Chủ tịch cuộc họp, đã chỉ ra một số khuyến cáo khác trên cơ sở các cuộc thảo luận tại cuộc họp cho hành động trong tương lai về cải thiện các hoạt động xuất nhập khẩu. Ông nhấn mạnh tính hiệu quả của các nước thiết lập các thoả thuận song phương giữa các cơ quan có thẩm quyền về nhập khẩu và xuất khẩu các nguồn phóng xạ, đặc biệt là khi các hoạt động xuất nhập khẩu được thực hiện thường xuyên.
Kết thúc cuộc họp, ông Muhammed Khaliq, Trưởng bộ phận an ninh vật liệu và cơ sở hạt nhân của IAEA, nhắc lại rằng việc thực hiện Hướng dẫn này góp phần rất lớn nhằm tăng cường an toàn và an ninh hạt nhân trên toàn thế giới.
Các cuộc họp đánh giá về việc thực hiện Hướng dẫn được tổ chức khoảng 5 năm một lần. Cuộc họp trước đó được tổ chức vào năm 2012. Cuộc họp năm 2018 được tổ chức với sự hỗ trợ tích cực của Canada và Hoa Kỳ.
LA, Cục ATBXHN theo IAEA
Tin bài khác
Online: 16
Số lượt truy cập: 8614836
Lên đầu trang
SSL