Hướng dẫn an toàn mới của IAEA: Quyết định khi nào chấm dứt tình trạng khẩn cấp
16:04 28/03/2018: Việc chuẩn bị các thủ tục, điều kiện để có thể chấm dứt trạng thái khẩn cấp liên quan tới bức xạ hạt nhân là một trong những thách thức mà các cơ quan có thẩm quyền đang phải đối mặt. Hướng dẫn an toàn mới của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) cung cấp hướng dẫn và các khuyến cáo về thời điểm và cách thức để thực hiện việc đó.
Hướng dẫn an toàn về việc chấm dứt tình trạng khẩn cấp bức xạ và hạt nhân (GSG-11) được xuất bản vào gần đây nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc khôi phục lại hoạt động kinh tế-xã hội bình thường đối với một cơ sở sau khi được đưa vào tình trạng khẩn cấp bức xạ và hạt nhân. Tài liệu cung cấp hướng dẫn về các chủ đề như làm thế nào để xác định thời điểm chấm dứt các hành động bảo vệ được đưa ra trước đó trong quá trình ứng phó, bao gồm cả sơ tán và hạn chế tiêu thụ các sản phẩm địa phương. Tài liệu này hỗ trợ các cơ quan có thẩm quyền của quốc gia chuẩn bị cho các quyết định này trong nỗ lực tổng thể chung về chuẩn bị ứng phó khẩn cấp.
Hướng dẫn này được tài trợ bởi 10 tổ chức quốc tế và được bổ sung bởi các hoạt động đào tạo của IAEA, bao gồm một hội thảo thí điểm được tổ chức vào tháng 12 năm 2017 tại Viên, Áo.
Bà Ciara McMahon, Giám đốc chương trình của Cơ quan bảo vệ môi trường Ai Len, một diễn giả tại hội thảo cho biết: “Hướng dẫn an toàn này lấp được các chỗ còn thiếu sót, vì các chủ đề bao trùm trong đó đến nay vẫn chưa được đề cập đến trong công tác chuẩn bị và ứng phó khẩn cấp”. Bà cho biết thêm: "Hướng dẫn an toàn này sẽ giúp các nhà hoạch định chính sách khi phải đối mặt với thách thức lúc nào chính thức tuyên bố một tình trạng khẩn cấp kết thúc. Điều này liên quan đến việc xác định các cân nhắc về bảo vệ bức xạ cũng như các yếu tố khác chuẩn bị cho sự an toàn và phúc lợi của người dân bị ảnh hưởng khi chuyển từ tình trạng khẩn cấp sang tình trạng bình thường mới."
Tình trạng bình thường mới” đề cập đến một tình trạng sau sự cố mà không nhất thiết phải giống với tình trạng trước khi xảy ra sự cố.
Hướng dẫn an toàn này hỗ trợ cho việc thực hiện các ấn phẩm Yêu cầu an toàn chung của IAEA về Chuẩn bị và ứng phó khẩn cấp bức xạ và hạt nhân (GSR Part 7) và Bảo vệ bức xạ và an toàn các nguồn bức xạ: Tiêu chuẩn an toàn cơ bản quốc tế (GSR Part 3).
Ngoài IAEA, Hướng dẫn an toàn này được hỗ trợ bởi: Tổ chức Nông Lương LHQ, Tổ chức Hàng không dân dụng Quốc tế, Văn phòng Lao động Quốc tế, Tổ chức Hàng hải Quốc tế, Interpol, Cơ quan Năng lượng hạt nhân  thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế, Văn phòng Điều phối Nhân đạo Liên hợp quốc, Tổ chức Y tế Thế giới và Tổ chức Khí tượng Thế giới.
Tài liệu này có thể tải theo đường dẫn sau:
https://www-pub.iaea.org/books/IAEABooks/12269/Arrangements-for-the-Termination-of-a-Nuclear-or-Radiological-Emergency
LA, Cục ATBXHN, theo IAEA
Tin bài khác
Online: 13
Số lượt truy cập: 7788594
Lên đầu trang
SSL