Ấn phẩm mới của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế
16:04 19/12/2017: Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) vừa ban hành 3 ấn phẩm mới: Sổ tay về quản lý lão hóa các nhà máy điện hạt nhân (Handbook on Ageing Management for Nuclear Power Plants, IAEA Nuclear Energy Series No. NP-T-3.24), Các ứng dụng trong công nghiệp của năng lượng hạt nhân (Industrial Applications of Nuclear Energy, IAEA Nuclear Energy Series No. NP-T-4.3) và Tác động đến môi trường của Poloni (The Environmental Behaviour of Polonium, Technical Reports Series No. 484),
Sổ tay về quản lý lão hóa các nhà máy điện hạt nhân (Handbook on Ageing Management for Nuclear Power Plants, IAEA Nuclear Energy Series No. NP-T-3.24)
Cuốn sổ tay về quản lý lão hóa cho các nhà máy điện hạt nhân (NMĐHN) được xây dựng phù hợp với các tiêu chuẩn an toàn liên quan của IAEA và dựa trên các bài học kinh nghiệm từ thực tiễn quản lý lão hóa trên toàn thế giới. Ấn phẩm cung cấp một cái nhìn tổng quan về chủ đề và hướng dẫn về quản lý sớm lão hóa trong các NMĐHN. Tài liệu này cũng cung cấp thông tin về cơ chế lão hoá, ảnh hưởng đến cấu trúc, hệ thống và các thành phần, khuôn khổ pháp lý cũng như một số chi tiết về kỹ thuật và nghiên cứu mới cũng với sự phát triển trong lĩnh vực này. Thông tin được trình bày súc tích với các sơ đồ rõ ràng và có tham khảo với các nguyên tắc cơ bản. Tài liệu sẽ giúp ích cho các nhân viên NMĐHN, các nhà quản lý bảo trì, các nhà cung cấp, nhân viên của các tổ chức nghiên cứu và các nhà quản lý trong công việc liên quan đến sự lão hóa của các cấu trúc, hệ thống và các bộ phận cấu thành.
Bản điện tử: http://www-pub.iaea.org/books/IAEABooks/10956/Handbook-on-Ageing-Management-for-Nuclear-Power-Plants

Các ứng dụng trong công nghiệp của năng lượng hạt nhân (Industrial Applications of Nuclear Energy, IAEA Nuclear Energy Series No. NP-T-4.3)
Ấn phẩm này cung cấp một cái nhìn chi tiết về tiềm năng sử dụng năng lượng hạt nhân cho các hệ thống công nghiệp và/hoặc các quy trình có yêu cầu cao về nhiệt/hơi nước quá trình và năng lượng, và lập bản đồ các lò phản ứng điện hạt nhân cho các ứng dụng công nghiệp khác nhau. Ấn phẩm mô tả các khái niệm kỹ thuật cho các tổ hợp công nghiệp-hạt nhân đang được theo đuổi tại nhiều quốc gia thành viên và đưa ra các khái niệm đã được phát triển trong quá khứ để áp dụng cho một số ngành công nghiệp chủ chốt. Tài liệu cũng đưa ra các phân tích về nhu cầu năng lượng trong các ngành công nghiệp khác nhau và chỉ ra tiềm năng mà năng lượng hạt nhân có thể có trong các ứng dụng công nghiệp chủ chốt như quá trình tách hơi để thu hồi và lọc dầu, sản xuất hydro và sản xuất thép và nhôm. Ấn phẩm này cung cấp các thông tin, kiến thức phục vụ trực tiếp các viện nghiên cứu, ngành công nghiệp và các cơ quan chính phủ.
Bản điện tử: http://www-pub.iaea.org/books/IAEABooks/10979/Industrial-Applications-of-Nuclear-Energy


Tác động đến môi trường của Poloni (The Environmental Behaviour of Polonium, Technical Reports Series No. 484)
Ấn phẩm này đề cập đến tác động của poloni trong môi trường đất liền, nước ngọt và biển; các cân nhắc về liều và các biện pháp lựa chọn để giảm thiểu và khắc phục hậu quả. Ngoài ra, ấn phẩm cũng giới thiệu các nghiên cứu đối với các trường hợp cụ thể. Mục tiêu chính của tài liệu là cung cấp cho các quốc gia thành viên thông tin, kiến thức được sử dụng trong đánh giá rò rỉ phóng xạ do tai nạn, khả năng phát thải poloni vào môi trường và trong lập kế hoạch khắc phục từ các khu vực bị nhiễm poloni.
Bản điện tử: http://www-pub.iaea.org/books/iaeabooks/10845/The-Environmental-Behaviour-of-Polonium
TT TTĐT
Tin bài khác
Online: 15
Số lượt truy cập: 7788444
Lên đầu trang
SSL