Ấn phẩm mới của IAEA
11:11 10/10/2017: IAEA vừa xuất bản hai ấn phẩm mới: Lò phản ứng nghiên cứu với mục đích phát triển vật liệu và nhiên liệu cho Hệ thống Năng lượng hạt nhân cải tiến (Research Reactors for the Development of Materials and Fuels for Innovative Nuclear Energy Systems) và Quản lý số lượng lớn chất thải phát sinh từ trường hợp khẩn cấp bức xạ hoặc hạt nhân (Management of Large Volumes of Waste Arising in a Nuclear or Radiological Emergency)
1. Lò phản ứng nghiên cứu với mục đích phát triển vật liệu và nhiên liệu cho hệ thống năng lượng hạt nhân cải tiếnLò phản ứng nghiên cứu với mục đích phát triển vật liệu và nhiên liệu cho hệ thống năng lượng hạt nhân cải tiến (Research Reactors for the Development of Materials and Fuels for Innovative Nuclear Energy Systems- IAEA Nuclear Energy Series No. NP-T-5.8)
Ấn phẩm trình bày khái quát khả năng và năng lực của lò phản ứng nghiên cứu về phát triển nhiên liệu và vật liệu cho lò phản ứng hạt nhân cải tiến như dạng lò phản ứng GenIV. Bản tóm tắt này cung cấp thông tin đầy đủ về tiềm năng nghiên cứu thử nghiệm vật liệu và nhiên liệu của 30 lò phản ứng nghiên cứu hiện đang hoạt động và phát triển. Thông tin bao gồm mức công suất, phương thức vận hành, trạng thái hiện hành, tính khả dụng và cái nhìn tổng quát quá trình sử dụng của các lò phản ứng nghiên cứu nói trên. Bản tóm tắt những năng lực và khả năng này được trình bày trong bảng tổng quát của phần 6. Ngoài ra, các tài liệu mô tả kỹ thuật của lò phản ứng nghiên cứu gồm có các đặc điểm sử dụng cụ thể được tổng hợp vào một đĩa CD và là phần không thể tách rời của ấn phẩm này. Ấn phẩm dành cho việc mở rộng truy cập thông tin về các lò phản ứng nghiên cứu hiện nay với khả năng nghiên cứu thử nghiệm vật liệu tiên tiến, do đó đảm bảo việc sử dụng chúng trong lĩnh vực đặc biệt này. Ấn phẩm dự kiến là công cụ hỗ trợ cho việc thiết lập mạng lưới khu vực và quốc tế thông qua sự liên kết lò phản ứng nghiên cứu và các trung tâm quốc tế do IAEA chỉ định dựa trên các lò phản ứng nghiên cứu.
Bản điện tử: 
http://www-pub.iaea.org/books/IAEABooks/10984/Research-Reactors-for-the-Development-of-Materials-and-Fuels-for-Innovative-Nuclear-Energy-Systems
2. Quản lý số lượng lớn chất thải phát sinh từ trường hợp khẩn cấp bức xạ hoặc hạt nhân (Management of Large Volumes of Waste Arising in a Nuclear or Radiological Emergency- IAEA TECDOC No. 1826)
Ấn phẩm được soạn thảo dựa trên các cân nhắc tại Kế hoạch Hành động của IAEA về An toàn Hạt nhân được triển khai sau tai nạn tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi, nhằm giải quyết vấn đề quản lý lượng lớn chất thải phóng xạ phát sinh trong trường hợp khẩn cấp bức xạ hoặc hạt nhân. Việc quản lý số lượng lớn chất thải là một trong nhiều nỗ lực giải quyết vấn đề cải tạo những khu vực bị ảnh hưởng, hỗ trợ việc di dân tái định cư hoặc tái định cư và chuẩn bị cho những hoạt động kinh tế xã hội trở lại bình thường, đồng thời giảm nhẹ các tác động khác tới môi trường. Nội dung của ấn phẩm phù hợp với các nhà lập kế hoạch quốc gia, các nhà hoạch định chính sách, cán bộ quản lý chương trình, quản lý nhà máy và các chuyên gia khác phụ trách triển khai và thực hiện các kế hoạch và chiến lược quốc gia tham khảo, nhằm quản lý chất thải phóng xạ phát sinh trong trường hợp khẩn cấp bức xạ hoặc hạt nhân.
Bản điện tử: 
http://www-pub.iaea.org/books/IAEABooks/12253/Management-of-Large-Volumes-of-Waste-Arising-in-a-Nuclear-or-Radiological-Emergency
Trung tâm TTĐT- Theo IAEA
Tin bài khác
Online: 52
Số lượt truy cập: 6789713
Lên đầu trang
SSL