Ân phẩm mới của IAEA: Quản lý an toàn và sử dụng hiệu quả Lò phản ứng nghiên cứu
10:10 02/10/2017: Ấn phẩm mới của IAEA giới thiệu tóm tắt những nội dung chính của Hội nghị Quốc tế về Quản lý an toàn và sử dụng hiệu quả Lò phản ứng nghiên cứu năm 2015 tại Viên, Áo.
Ngày 16-20/11/2015, tại Thủ đô Viên- Áo đã diễn ra Hội nghị quốc tế về Quản lý an toàn và sử dụng hiệu quả Lò phản ứng nghiên cứu do IAEA tổ chức, định kỳ 4 năm một lần. Đây là sự kiện quan trọng đối với các quốc gia quan tâm đến lò phản ứng nghiên cứu trên thế giới. Nhờ có các lò phản ứng nghiên cứu mà các ứng dụng khoa học và công nghệ đã đạt được những tiến bộ trong nhiều lĩnh vực khác nhau như công nghiệp, y tế, lương thực và nông nghiệp. Mặt khác, các cơ quan vận hành lò phản ứng nghiên cứu cần giải quyết những khó khăn như quản lý quá trình lão hóa của cơ sở và độ tuổi của nhân viên vận hành; nâng cao hiệu quả quản lý và giải quyết các bài học có liên quan từ tai nạn của lò phản ứng Fukushima Daiichi cũng như vấn đề an ninh trong quá trình cung cấp nhiên liệu và quản lý nhiên liệu đã qua sử dụng; tăng cường phòng bị để ngăn chặn các hành vi nguy hiểm; sử dụng hiệu quả và hiệu quả hơn nữa các trang thiết bị để bảo đảm chi phí vận hành và bảo trì; cũng như cố gắng giảm bớt nguồn tài chính và nhân lực trong khi vẫn thực hiện được vai trò mở rộng hỗ trợ cho sự phát triển của khoa học và kỹ thuật hạt nhân. Các dự án lò phản ứng nghiên cứu mới cũng là một thách thức đối với các quốc gia thành viên trong việc phát triển nguồn nhân lực và cơ sở hạ tầng của mỗi quốc gia nhằm bảo đảm việc thực hiện thành công dự án. Ấn phẩm cung cấp tóm tắt các tài liệu quan trọng và kết luận của các phiên họp, diễn văn khai mạc và bế mạc trong khuôn khổ hội nghị.
Đi kèm với ấn phẩm là một đĩa CD có chứa nội dung về các bài thuyết trình và các tài liệu kỹ thuật riêng. Những tài liệu này được dùng như nguồn thông tin có giá trị đối với các chuyên gia nghiên cứu vận hành và sử dụng lò phản ứng nghiên cứu cũng như cho các cơ quan quản lý tại các quốc gia thành viên của IAEA.
Bản điện tử: 
http://www-pub.iaea.org/books/IAEABooks/12207/Research-Reactors-Safe-Management-and-Effective-Utilization
Trung tâm TTĐT- Theo IAEA
Tin bài khác
Online: 19
Số lượt truy cập: 6594799
Lên đầu trang
SSL