Mẫu hướng dẫn Kế hoạch bảo đảm an ninh đối với cơ sở bức xạ có nguồn phóng xạ Nhóm 1 và Nhóm 2
16:04 29/08/2017: Trên cơ sở hướng dẫn của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế về bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (Cục ATBXHN) đã xây dựng Mẫu hướng dẫn Kế hoạch bảo đảm an ninh đối với cơ sở bức xạ có nguồn phóng xạ Nhóm 1 và Nhóm 2.
Mẫu hướng dẫn Kế hoạch bảo đảm an ninh gồm 05 Chương, trong đó: Chương 1 là về các Qui định chung, Chương 2- Cơ cấu tổ chức và phân công trách nhiệm bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ, Chương 3- Mô tả nguồn phóng xạ, các khu vực và đánh giá nguy cơ mất an ninh nguồn phóng xạ, Chương 4-Qui trình hoạt động và quy trình ứng phó sự cố và Chương 5-Qui định về đào tạo, lưu trữ hồ sơ và báo cáo.
Để tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở trong việc lập hồ sơ xin cấp phép tiến hành công việc bức xạ liên quan đến bảo đảm an ninh trong quá trình sử dụng, lưu giữ nguồn phóng xạ, đặc biệt là nguồn phóng xạ Nhóm 1, mức an ninh A, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho việc thẩm định cấp phép, Cục ATBXHN đã xây dựng và ban hành Mẫu hướng dẫn Kế hoạch bảo đảm an ninh.
 
Tệp đính kèm :Tải về
 
Online: 11
Số lượt truy cập: 6916690
Lên đầu trang
SSL