Thông tin về gói thầu số 1: Triển khai phần mềm Dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 của Cục An toàn bức xạ và hạt nhân
13:01 12/08/2017: Cục An toàn bức xạ và hạt nhân công bố thông tin về gói thầu số 1: Triển khai phần mềm Dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 của Cục An toàn bức xạ và hạt nhân thuộc nhiệm vụ năm 2017 do Bộ Khoa học và Công nghệ giao.
Gói thầu Gói thầu số 1: Triển khai phần mềm Dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 của Cục An toàn bức xạ và hạt nhân
Thuộc nhiệm vụ Xây dựng dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3
Nguồn vốn Ngân sách nhà nước và nguồn thu hợp pháp của Cục An toàn bức xạ và hạt nhân
Bên mời thầu Trung tâm Thông tin và Đào tạo
Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi ( Chỉ chọn nhà thầu trong nước )
Thời gian bán hồ sơ mời thầu từ 17/08/2017 - 09:00 Đến ngày
 
28/08/2017 - 09:00
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu Trung tâm Thông tin và Đào tạo, tầng 14, 113 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy
Điện thoại liên hệ 0946585517
Giá bán hồ sơ mời thầu 2.000.000 VNĐ (Hai triệu đồng chẵn)
Thời điểm mở thầu 28/08/2017 - 09:30
Hình thức đảm bảo dự thầu Thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng Séc
Phương thức lựa chọn nhà thầu Một giai đoạn một túi hồ sơ
Số tiền đảm bảo dự thầu 19.000.000 VNĐ (Mười chín triệu đồng chẵn)
Thời gian thực hiện hợp đồng 240 ngày kể từ ngày ký hợp đồng

Chi tiết về gói thầu vui lòng truy cập Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại địa chỉ: http://muasamcong.mpi.gov.vn/
Trân trọng!
Cục An toàn bức xạ và hạt nhân

 
Online: 38
Số lượt truy cập: 6594685
Lên đầu trang
SSL