Ấn phẩm mới của IAEA
09:09 16/08/2017: IAEA vừa xuất bản 03 ấn phẩm mới: Lựa chọn giải pháp kỹ thuật để quản lý chất thải phóng xạ (Selection of Technical Solutions for the Management of Radioactive Waste); Thúc đẩy việc thực hiện mang tính toàn cầu của các chương trình tháo dỡ cơ sở hạt nhân và cải tạo môi trường (Advancing the Global Implementation of Decommissioning and Environmental Remediation Programmes);Sử dụng Hệ thống đánh giá tiêu chuẩn đối với chất thải phát sinh từ Lò phản ứng WWER (Use of the Benchmarking System for Operational Waste from WWER Reactors)
1. Lựa chọn giải pháp kỹ thuật để quản lý chất thải phóng xạ
Ấn phẩm giúp người đọc xác định và đánh giá các tiêu chí cần được xem xét khi lựa chọn các công nghệ quản lý chất thải; tóm tắt, đánh giá, xếp hạng và so sánh sự khác nhau giữa các giải pháp kỹ thuật; và đưa ra phương án tiếp cận mang tính hệ thống để lựa chọn giải pháp thích hợp nhất. Ấn phẩm bao gồm phương pháp quản lý chất thải phóng xạ từ tất cả các hoạt động hạt nhân, trong đó có chất thải từ các lò phản ứng nghiên cứu, lò phản ứng điện và các hoạt động chu trình nhiên liệu hạt nhân gồm chất thải hoạt độ cao (HLW) phát sinh từ quá trình tái chế và nhiên liệu hạt nhân qua sử dụng đã khai báo như chất thải (SFW), cũng như chất thải hoạt độ thấp (LLW) và chất thải hoạt độ trung bình (ILW) phát sinh từ hoạt động sản xuất và sử dụng phóng xạ hạt nhân trong công nghiệp, nông nghiệp, y tế, giáo dục và nghiên cứu.
Bản điện tử:
http://www-pub.iaea.org/books/IAEABooks/12217/Selection-of-Technical-Solutions-for-the-Management-of-Radioactive-Waste
2. Thúc đẩy việc thực hiện mang tính toàn cầu của các chương trình tháo dỡ cơ sở hạt nhân và cải tạo môi trường
Các tập biên chuyên đề này trình bày kết quả của Hội nghị các chương trình tháo dỡ cơ sở hạt nhân và cải tạo môi trường (D&ER), tại đây những thách thức, thành tựu và bài học rút ra từ việc thực hiện các chương trình như vậy trong suốt thế kỷ qua được chia sẻ và đánh giá lại. Quyết định kết hợp các vấn đề tháo dỡ cơ sở hạt nhân và cải tạo môi trường trong một hội nghị, cho thấy mối quan hệ khăng khít giữa hai hoạt động; Mục đích của Hội nghị là tìm hiểu mối quan hệ nói trên để thúc đẩy và tối ưu hóa việc thực hiện hoạt động D&ER trên phạm vi toàn thế giới. Mục tiêu chính là nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc giải quyết các vấn đề tồn đọng trong quá khứ, xác định nhu cầu ưu tiên hiện tại và đưa ra các khuyến nghị về chiến lược và phương pháp tiếp cận có thể cho phép, tăng cường an toàn, an ninh và chi phí thực hiện hiệu quả các chương trình quốc gia và quốc tế trong tương lai. Nội dung của hội nghị xoay quanh 7 chủ đề: chiến lược và chính sách quốc gia; khuôn khổ pháp lý và các tiêu chuẩn; quy trình ra quyết định, các khía cạnh kỹ thuật và công nghệ; quản lý chất thải; quản lý dự án; và hợp tác quốc tế. Ấn phẩm tổng hợp chi tiết các bài thuyết trình và cuộc thảo luận diễn ra trong suốt hội nghị. Những ý tưởng và thông điệp chính trình bày và thảo luận tại hội nghị được ghi chép trong báo cáo của chủ tịch. Báo cáo nói trên được in cụ thể trong ấn phẩm này.
Bản điện tử:
http://www-pub.iaea.org/books/IAEABooks/11155/Advancing-the-Global-Implementation-of-Decommissioning-and-Environmental-Remediation-Programmes
3. Sử dụng Hệ thống đánh giá tiêu chuẩn đối với chất thải phát sinh từ Lò phản ứng WWER
Ấn phẩm tập trung vào việc đánh giá loại chất thải hoạt độ thấp và trung bình phát sinh và được quản lý trong thời gian vận hành bình thường của lò phản ứng WWER, đồng thời ấn phẩm xác định và chỉ rõ tham số tiêu chuẩn được chọn cho lò phản ứng dạng WWER. Nội dung cuốn sách thể hiện đầy đủ cuộc thảo luận tóm tắt tại sao lại chọn các tham số và lợi ích của các tiêu chuẩn nói trên, và cung cấp một bản mô tả dữ liệu cùng với hệ giao tiếp đồ họa được lựa chọn thiết kế và phát triển bao gồm cách sử dụng đưa dữ liệu vào, phân tích dữ liệu. Ấn phẩm kèm theo một đĩa CD ROM, cung cấp tổng quan hoạt động tại các địa điểm lò WWER, với quy mô rộng lớn được chuẩn bị để sử dụng hệ thống WWER BMS.
Bản điện tử:
http://www-pub.iaea.org/books/IAEABooks/12221/Use-of-the-Benchmarking-System-for-Operational-Waste-from-WWER-Reactors
Trung tâm TTĐT- Theo IAEA
Tin bài khác
Online: 28
Số lượt truy cập: 6584427
Lên đầu trang
SSL