Bảo vệ bức xạ và An toàn nguồn bức xạ: các tiêu chuẩn an toàn quốc tế cơ bản
13:01 04/05/2016: Ấn phẩm của IAEA: Bảo vệ bức xạ và An toàn nguồn bức xạ: các tiêu chuẩn an toàn quốc tế cơ bản (IAEA Safety Standards Series No. GSR Part 3)
Ấn phẩm này là phiên bản mới của các tiêu chuẩn an toàn cơ bản quốc tế. Ấn phẩm được đồng tài trợ bởi - Ủy ban châu Âu (EC / Euratom), FAO, ILO, OECD / NEA, PAHO, UNEP và WHO. Ấn phẩm này thay thế các phiên bản tạm thời được công bố trong tháng 11 năm 2011 và các phiên bản trước đó của các tiêu chuẩn an toàn quốc tế cơ bản được xuất bản vào năm 1996. Ấn phẩm đã được sửa đổi rộng rãi và cập nhật theo phát hiện mới nhất của Uỷ ban Khoa học của Liên Hợp Quốc về các hiệu ứng của nguyên tử bức xạ, và các khuyến nghị mới nhất của Ủy ban Quốc tế về Bảo vệ phóng xạ. Ấn phẩm công bố chi tiết về các yêu cầu đối với việc bảo vệ con người và môi trường khỏi tác hại của bức xạ ion hóa và cho sự an toàn của nguồn bức xạ. Tất cả các trường hợp tiếp xúc với bức xạ đều được xem xét.
 Bản điện tử: http://www-pub.iaea.org/books/IAEABooks/8930/Radiation-Protection-and-Safety-of-Radiation-Sources-International-Basic-Safety-Standards
Tin bài khác
Online: 20
Số lượt truy cập: 6902489
Lên đầu trang
SSL