Lịch sử phát triển và tương lai của lò phản ứng nghiên cứu TRIGA
13:01 20/10/2016: Ấn phẩm của IAEA: Lịch sử phát triển và tương lai của lò phản ứng nghiên cứu TRIGA (History, Development and Future of TRIGA Research Reactors - Technical Reports Series No. 482)

Ấn phẩm này tóm tắt quá khứ và hiện tại của các lò phản ứng nghiên cứu TRIGA, và giải quyết những thách thức tiềm năng trong tương lai gần. Khi các nhân viên của các cơ sở TRIGA nghỉ hưu, có một nhu cầu cấp thiết để thu thập kiến thức của họ. Ấn phẩm này bao gồm sự phát triển lịch sử và đặc điểm cơ bản, sử dụng, chuyển đổi nhiên liệu và quản lý lão hóa của các lò phản ứng nghiên cứu TRIGA. Các đĩa CD-ROM kèm theo tài liệu này bao gồm 22 loại hồ sơ cá nhân, mô tả cơ sở TRIGA hoạt động trên toàn thế giới, báo cáo về tình trạng của họ, kết quả nghiên cứu quan trọng, vấn đề và thách thức mà họ đang phải đối mặt cũng như các kế hoạch trong tương lai.
 Bản điện tử: http://www-pub.iaea.org/books/IAEABooks/10943/History-Development-and-Future-of-TRIGA-Research-Reactors
Tin bài khác
Online: 120
Số lượt truy cập: 7924289
Lên đầu trang
SSL