An toàn bức xạ cho các sản phẩm tiêu dùng
14:02 30/05/2016: Ấn phẩm của IAEA: An toàn bức xạ cho các sản phẩm tiêu dùng (Radiation Safety for Consumer Products - IAEA Safety Standards Series No. SSG-36)

Trong các tiêu chuẩn an toàn của IAEA, một "sản phẩm tiêu dùng được định nghĩa là một thiết bị hoặc mặt hàng sản xuất mà trong  đó phóng xạ hạt nhân được cố tình đưa vào hoặc được sản xuất bằng cách kích hoạt tạo ra bức xạ ion hóa, và có thể được bán hoặc cung cấp  cho công chúng mà không cần giám sát đặc biệt hay quy định kiểm soát sau khi bán. Nhiều sản phẩm như vậy, bao gồm đá quý chiếu xạ, được bán trong các cửa hàng thương mại và qua Internet. Hướng dẫn an toàn này phác thảo các phương pháp quản lý cho phép sản xuất và cung cấp sản phẩm đó tới công chúng, bao gồm cả đánh giá an toàn và áp dụng các tiêu chuẩn để được miễn trừ. Các hướng dẫn cũng sẽ hỗ trợ các nhà sản xuất, các công ty vận tải và các nhà cung cấp để thực hiện theo các yêu cầu pháp quy trong vòng đời của sản phẩm tiêu dùng, bao gồm cả tái chế và xử lý ở phần cuối của vòng đời sử dụng của chúng.
Bản điện tử: http://www-pub.iaea.org/books/IAEABooks/10716/Radiation-Safety-for-Consumer-Products
Tin bài khác
Online: 16
Số lượt truy cập: 6902406
Lên đầu trang
SSL