Giám sát môi trường và nguồn cho mục đích bảo vệ bức xạ
11:11 03/05/2016: Ấn phẩm của IAEA: Giám sát môi trường và nguồn cho mục đích bảo vệ bức xạ (Environmental and Source Monitoring for Purposes of Radiation Protection - IAEA Safety Standards Series No. RS-G-1.8)

Mục đích của hướng dẫn an toàn này là cung cấp hướng dẫn quốc tế, gắn với các nguyên tắc bảo vệ bức xạ hiện đại và các yêu cầu an toàn của IAEA, về chiến lược giám sát liên quan đến:  Kiểm soát thải hạt nhân phóng xạ trong điều kiện thực tế, và sự can thiệp, chẳng hạn như trong trường hợp khẩn cấp hạt nhân hoặc phóng xạ hoặc các khu vực có phóng xạ tồn tại lâu dài. Ba loại giám sát được thảo luận: giám sát tại nguồn xả (giám sát nguồn), giám sát trong môi trường (giám sát môi trường) và giám sát các tiếp xúc cá nhân trong trường hợp khẩn cấp (giám sát cá nhân). Các hướng dẫn an toàn cũng cung cấp hướng dẫn chung về đánh giá liều cho các nhóm quan trọng của công chúng theo sự hiện diện của các chất phóng xạ hoặc các lĩnh vực bức xạ trong môi trường cả từ hoạt động thường xuyên của các cơ sở có liên quan khác (thực tế) và từ các trường hợp khẩn cấp hạt nhân hoặc phóng xạ và các khu vực đã bị ô nhiễm phóng xạ lâu dài. Các đánh giá liều được dựa trên kết quả giám sát nguồn, giám sát môi trường, giám sát cá nhân hoặc sự kết hợp của chúng. Hướng dẫn an toàn này chủ yếu dùng cho các cơ quan quản lý quốc gia và các cơ quan khác có liên quan trong hệ thống quốc gia giám sát bức xạ, cũng như khai thác các cơ sở hạt nhân và các cơ sở khác.
Bản điện tử: http://www-pub.iaea.org/books/IAEABooks/7176/Environmental-and-Source-Monitoring-for-Purposes-of-Radiation-Protection
Tin bài khác
Online: 14
Số lượt truy cập: 6902446
Lên đầu trang
SSL