Quản lý chung giữa an toàn hạt nhân và an ninh cho lò phản ứng nghiên cứu
11:11 06/09/2016: Ấn phẩm của IAEA: Quản lý chung giữa an toàn hạt nhân và an ninh cho lò phản ứng nghiên cứu (Management of the Interface between Nuclear Safety and Security for Research Reactors -IAEA TECDOC No. 1801)
Mục đích của cuốn sách này là để cung cấp các hướng dẫn kỹ thuật và thông tin thực tế để hỗ trợ các nước thành viên, các tổ chức hoạt động và cơ quan quản lý, trên cơ sở các thông lệ quốc tế tốt, và để quản lý chung giữa an toàn hạt nhân và an ninh tại các cơ sở lò phản ứng nghiên cứu trong một tích hợp và phương pháp phối hợp. Ấn phẩm này được phát triển dựa trên đầu vào từ các cuộc họp kỹ thuật và chuyên gia tư vấn của IAEA tổ chức giữa năm 2013 và năm 2015.
Bản điện tử: http://www-pub.iaea.org/books/IAEABooks/11082/Management-of-the-Interface-between-Nuclear-Safety-and-Security-for-Research-Reactors
Tin bài khác
Online: 19
Số lượt truy cập: 6676039
Lên đầu trang
SSL