Thiết kế hệ thống điện cho nhà máy điện hạt nhân
09:09 29/07/2016: Ấn phẩm của IAEA: Thiết kế hệ thống điện cho nhà máy điện hạt nhân (Design of Electrical Power Systems for Nuclear Power Plants - IAEA Safety Standards Series No. SSG-34)

Tài liệu hướng dẫn an toàn đưa ra những khuyến cáo về các đặc trưng cần thiết của hệ thống điện đối với nhà máy điện hạt nhân, cả các quá trình phát triển hệ thống này, nhằm đáp ứng những yêu cầu an toàn trong tài liệu IAEA Safety Standards Series No. SSR-2/1 (Rev. 1). Ấn phẩm phản ánh những thay đổi gần đây so với SSR-2/1, đặc biệt so với yêu cầu 68 về cung cấp nguồn điện khẩn cấp.
Bản điện tử: http://www-pub.iaea.org/books/IAEABooks/10688/Design-of-Electrical-Power-Systems-for-Nuclear-Power-Plants
Tin bài khác
Online: 31
Số lượt truy cập: 6916829
Lên đầu trang
SSL