Khuôn khổ và thách thức trong hợp tác đa quốc gia về phát triển kho chôn cất chất thải phóng xạ
09:09 20/07/2016: Ấn phẩm của IAEA: Khuôn khổ và thách thức trong hợp tác đa quốc gia về phát triển kho chôn cất chất thải phóng xạ(Framework and Challenges for Initiating Multinational Cooperation for the Development of a Radioactive Waste Repository - IAEA Nuclear Energy Series No. NW-T-1.5)
 Ấn phẩm đề cập tới chất thải phóng xạ cần phải chôn giữ sâu trong lòng đất. Ấn phẩm thảo luận về các thỏa thuận đối tác cần thiết để phát triển một kho đa quốc gia để xử lý loại chất thải này. Tuy nhiên ấn phẩm cũng nhấn mạnh rằng các nước không nên dựa hoàn toàn vào một giải pháp đa quốc gia và nên có thêm kế hoạch quốc gia cho việc xử lý (một chiến lược kép). Ấn phẩm tập trung vào những cách tiếp cận đa quốc gia dựa trên kịch bản của IAEA cho sự hợp tác giữa các nước trong những dự án chung nhằm thiết lập một khochôn giữ dưới lòng đất chung. Ấn phẩm mô tả cách tiếp cận theo từng giai đoạn – cách tiếp cận đuợc quan tâm nhiều và sẽ cần cho tương lai - trong đó chỉ ra các quá trình ra quyết định bởi các đối tác trong dự án đa quốc gia, cả trong khuôn khổ quốc gia và trong phạm vi nỗ lực phối hợp chung. Ấn phẩm nêu bật một loạt các khía cạnh về pháp lý và tổ chức bao gồm cả nghĩa vụ ký kết giữa các đối tác, thu xếp tài chính, trách nhiệm đền bù thiệt hại, an ninh hạt nhân, những khía cạnh về pháp quy và pháp lý, thỏa thuận vận chuyển chất thải và những vấn đề mang tính xã hội. Ấn phẩm còn đề cập tới sự bất ổn định và rủi ro khi thực hiện một kho lưu giữ đa quốc gia.
 
Tin bài khác
Online: 16
Số lượt truy cập: 6676423
Lên đầu trang
SSL