Ấn phẩm mới của IAEA về Tiêu chí nồng độ hoạt độ nuclit phóng xạ đối với thực phẩm và nước uống
15:03 28/10/2016: Một ấn phẩm mới của IAEA tập hợp các dữ liệu về mức độ chấp nhận của nuclit phóng xạ trong thực phẩm và nước uống sẽ tạo cơ sở cho việc phát triển một hệ thống toàn cầu hài hoà trong những năm tới.

Ấn phẩm bao gồm một số tiêu chuẩn quốc tế về lượng nuclit phóng xạ trong thức ăn và nước uống. Ngoài ra, các giới hạn khác nhau áp dụng cho sản xuất trong nước và thương mại quốc tế, Tony Colgan, Trưởng phòng Bảo vệ bức xạ của IAEA cho biết.
Nuclit phóng xạ có trong môi trường với số lượng khác nhau. Nuclit phóng xạ trong tự nhiên, chẳng hạn như potassium-40, polonium-210, thorium-232 and uranium-238 có thể có trong thực phẩm và nước uống với số lượng đo được.
Trong một số trường hợp nhất định, một lượng nhỏ hạt nhân phóng xạ nhân tạo cũng có thể có do thải từ các cơ sở được cấp giấy phép hoặc tai nạn trong quá khứ, Colgan nói. "Trong giai đoạn phục hồi sau một trường hợp khẩn cấp hạt nhân hoặc phóng xạ, thỉnh thoảng có thể dễ dàng đo được lượng của các nuclit phóng xạ trong các loại thực phẩm khác nhau và chúng có thể tồn tại trong nhiều năm".
Ấn phẩm mới đánh giá các tiêu chuẩn quốc tế hiện nay được phát triển bởi Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên hợp quốc (FAO), IAEA và Tổ chức Y tế thế giới (WHO) trong hai lĩnh vực này, bao gồm các tiêu chí chấp nhận khác nhau đối với nồng độ nuclit phóng xạ cho thực phẩm và nước uống. Ấn phẩm cũng thảo luận về việc quản lý các tình huống khi một số thực phẩm nhất định, như nấm dại và thịt thú rừng, có thể chứa mức nuclit phóng xạ cao trong một thời gian dài.
"Mục đích của ấn phẩm này là để đánh giá những cái ngoài đã có" Peter Johnston, Giám đốc ban an toàn bức xạ, vận chuyển và chất thải của IAEA nói. "Sau đó chúng ta có thể sử dụng điều này như là điểm khởi đầu để phát triển của một tập hợp hài hòa các tiêu chuẩn, trong sự phối hợp với các nước thành viên IAEA và các tổ chức quốc tế có liên quan."
Ấn phẩm này được dành cho các cơ quan pháp quy, các nhà hoạch định chính sách và các bên quan tâm khác có trách nhiệm liên quan đến việc quản lý các tình huống khác nhau mà nuclit phóng xạ có hoặc có thể có trong thực phẩm và nước uống, kể cả trong giai đoạn phục hồi sau một tình huống khẩn cấp bức xạ hoặc hạt nhân. Ngoài ra, nó sẽ hỗ trợ trong việc phát triển các tiêu chuẩn quốc gia toàn diện về nồng độ hoạt độ nuclit phóng xạ trong các lĩnh vực cụ thể.
Bản điện tử: http://www-pub.iaea.org/books/IAEABooks/11061/Criteria-for-Radionuclide-Activity-Concentrations-for-Food-and-Drinking-Water

LA, theo IAEA

Tin bài khác
Online: 29
Số lượt truy cập: 7924144
Lên đầu trang
SSL