Ấn phẩm mới của IAEA
14:02 21/10/2016: IAEA vừa xuất bản hai ấn phẩm mới: Hướng dẫn thực hiện xạ hình tưới máu cơ tim bằng công nghệ chụp SPECT (Nuclear Cardiology: Guidance on the Implementation of SPECT Myocardial Perfusion Imaging-IAEA Human Health Series No. 23) và Bản Hướng dẫn kỹ thuật cung cấp và chuỗi cung ứng trong hỗ trợ hoạt động và bảo trì cơ sở hạt nhân (Procurement Engineering and Supply Chain Guidelines in Support of Operation and Maintenance of Nuclear Facilities-AEA Nuclear Energy Series No. NP-T-3.21)
Tim mạch hạt nhân: Hướng dẫn thực hiện xạ hình tưới máu cơ tim bằng công nghệ chụp SPECT (Nuclear Cardiology: Guidance on the Implementation of SPECT Myocardial Perfusion Imaging-IAEA Human Health Series No. 23)
Tim mạch hạt nhân là một trong những công nghệ không xâm lấn được sử dụng rộng rãi nhất, dùng để đánh giá bệnh động mạch vành và các bệnh liên quan đến tim mạch khác. Nó được chứng minh là một công cụ hiệu quả trong việc đánh giá và quản lý các bệnh nhân tim mạch. Tim mạch hạt nhân thường đóng vai trò quyết định trong chẩn đoán, tiên lượng và phân tầng nguy cơ. Đặc biệt, phương pháp xạ hình tưới máu cơ tim (MPI) được sử dụng rộng rãi nhằm đánh giá kiến thức hoặc nghi ngờ về bệnh động mạch vành, với ước tính khoảng 15-20 triệu liệu pháp được thực hiện hàng năm. Ấn phẩm này cung cấp các phân tích chi tiết các bước có liên quan đến chuyển giao dịch vụ tim mạch hạt nhân từ giấy giới thiệu đến báo cáo, có dụng ý dùng như hướng dẫn thực hành, đồng nhất và nâng cao thực hành MTI tại các quốc gia thành viên nơi mà công nghệ này đang được phát triển.
Bản điện tử:
http://www-pub.iaea.org/books/IAEABooks/11076/Nuclear-Cardiology-Guidance-on-the-Implementation-of-SPECT-Myocardial-Perfusion-Imaging
Bản Hướng dẫn kỹ thuật cung cấp và chuỗi cung ứng trong hỗ trợ hoạt động và bảo trì cơ sở hạt nhân (Procurement Engineering and Supply Chain Guidelines in Support of Operation and Maintenance of Nuclear Facilities-AEA Nuclear Energy Series No. NP-T-3.21)

Hoạt động cung cấp phải được quản lý hiệu quả nhằm đảm bảo chức năng thiết kế trong suốt vòng đời của cơ sở hạt nhân. Việc kiểm soát không hiệu quả quy trình cung cấp có thể gây nguy hại đến sự an toàn của cơ sở hạt nhân, giảm độ tin cậy, hoặc dẫn đến tăng chi phí tổ chức hoạt động. Ấn phẩm này cung cấp cái nhìn tổng quát quy trình cung cấp hạt nhân, vấn đề quan tâm đặc biệt, và cung cấp hướng dẫn thực hành lắp đặt, quản lý tổ chức thu mua chất lượng cao. Ngoài ra, ấn phẩm còn bao gồm các bài học kinh nghiệm để các tổ chức xem xét đến các dự án hạt nhân mới xây dựng.
Bản điện tử:
http://www-pub.iaea.org/books/IAEABooks/10865/Procurement-Engineering-and-Supply-Chain-Guidelines-in-Support-of-Operation-and-Maintenance-of-Nuclear-Facilities
QA- Theo IAEA
 
Tin bài khác
Online: 120
Số lượt truy cập: 7924294
Lên đầu trang
SSL