Ấn phẩm mới của IAEA
11:11 06/10/2016: IAEA vừa xuất bản hai ấn phẩm mới: Điện hạt nhân và phát triển bền vững (Nuclear Power and Sustainable Development ) và Năng lượng, điện và điện hạt nhân ước tính cho giai đoạn đến năm 2050 (Energy, Electricity and Nuclear Power Estimates for the Period up to 2050 )
Điện hạt nhân và phát triển bền vững (Nuclear Power and Sustainable Development)
Ấn phẩm này nghiên cứu những đóng góp của năng lượng hạt nhân để giải quyết các vấn đề phát triển bền vững, thông qua sự lựa chọn các chỉ số. Ấn phẩm đánh giá những đặc điểm của điện hạt nhân và so sánh với các nguồn cung cấp điện năng khác.
Năng lượng, điện và điện hạt nhân ước tính cho giai đoạn đến năm 2050 (Energy, Electricity and Nuclear Power Estimates for the Period up to 2050.Reference Data Series No. 1 )
Ấn bản lần thứ 36 của dữ liệu tham khảo series số 1 hàng năm bao gồm các ước tính về năng lượng, điện và điện hạt nhân đến năm 2050, sử dụng nhiều nguồn khác nhau như hệ thống thông tin lò phản ứng năng lượng của IAEA và dữ liệu của Liên hợp quốc. 
Bản điện tử: http://www-pub.iaea.org/books/IAEABooks/11120/Energy-Electricity-and-Nuclear-Power-Estimates-for-the-Period-up-to-2050
QA-Theo IAEA


 
Tin bài khác
Online: 18
Số lượt truy cập: 7924154
Lên đầu trang
SSL