Điện hạt nhân và phát triển bền vững
09:09 06/10/2016: IAEA vừa xuất bản ấn phẩm Điện hạt nhân và phát triển bền vững (Nuclear Power and Sustainable Development)
Chuyển đổi hệ thống năng lượng là trọng tâm của mục tiêu phát triển bền vững về năng lượng trong chương trình nghị sự mới về phát triển của Liên hợp quốc. Ấn phẩm này đi sâu vào những đóng góp có thể có của năng lượng hạt nhân để giải quyết những vấn đề phát triển bền vững thông qua một lựa chọn các chỉ số. Ấn phẩm đánh giá các đặc trưng của điện hạt nhân so với các nguồn cung cấp điện thay thế, theo các cột trụ về kinh tế, xã hội và môi trường của sự bền vững. Các kết luận tóm tắt trong ấn phẩm này sẽ giúp người đọc xem xét hoặc xem xét lại những đóng góp có thể có khi phát triển và vận hành các nhà máy điện hạt nhân trong việc đóng góp vào các hệ thống năng lượng bền vững hơn.
Bản điện tử: http://www-pub.iaea.org/books/IAEABooks/11084/Nuclear-Power-and-Sustainable-Development

 
LA, theo IAEA
Tin bài khác
Online: 16
Số lượt truy cập: 7923908
Lên đầu trang
SSL