Ấn phẩm mới của IAEA: Cuốn Atlas hình ảnh lâm sàng chụp SPECT/CT bộ xương
09:09 16/09/2016: Cuốn Atlas hình ảnh lâm sàng chụp SPECT/CT bộ xương (Atlas of Skeletal SPECT/CT Clinical Images IAEA Human Health Series No.34)
Cuốn Atlas tập trung đặc biệt vào chụp cắt lớp bằng bức xạ đơn photon/ chụp cắt lớp vi tính (SPECT/CT) trong tạo ảnh cơ xương, để minh họa cho những lợi thế sẵn có khi kết hợp quá trình trao đổi chất và thành phần giải phẫu với nhau bằng một phương pháp riêng lẻ. Ngoài ra, cuốn Atlas cũng đưa ra thông tin dựa trên tính hữu ích của một vài chỉ dẫn cụ thể. Ấn phẩm này cung cấp nhiều nội dung như một công cụ đào tạo hơn là một cuốn sách giáo khoa, và sẽ giúp tích hợp kinh nghiệm chụp SPECT và CT trong thực hành lâm sàng, bằng cách đưa ra một loạt các trường hợp điển hình với nhiều dạng mẫu khác nhau của SPECT/CT đã gặp trong chụp xạ hình xương. 
Bản điện tử: http://www-pub.iaea.org/books/IAEABooks/10936/Atlas-of-Skeletal-SPECT-CT-Clinical-Images
 
Tin bài khác
Online: 19
Số lượt truy cập: 7923899
Lên đầu trang
SSL