Ấn phẩm mới của IAEA: Phương pháp INPRO đánh giá tính bền vững của hệ thống năng lượng hạt nhân, tác động môi trường của các tác nhân.
10:10 06/09/2016: Phương pháp INPRO đánh giá tính bền vững của hệ thống năng lượng hạt nhân: tác động môi trường của các tác nhân (INPRO Methodology for Sustainability Assessment of Nuclear Energy Systems:Environmental Impact of Stressors. IAEA Nuclear Energy Series No. NG-T-3.15)
Ấn phẩm cung cấp bản hướng dẫn trong việc đánh giá tính bền vững của hệ thống năng lượng hạt nhân (NES) trong phạm vi tác động môi trường của tác nhân ứng suất. Phương pháp INPRO là công cụ toàn diện cho việc đánh giá tính bền vững của hệ thống NES. Nguyên lý cơ bản, yêu cầu của người sử dụng và các tiêu chuẩn đã được xác định trong các lĩnh vực khác nhau của phương pháp INPRO. Bao gồm kinh tế, cơ sở hạ tầng, quản lý chất thải, chống phổ biến vũ khí, tác động môi trường của tác nhân ứng suất, ảnh hưởng đến môi trường của việc cạn kiệt nguồn nhiên liệu, an toàn lò phản ứng hạt nhân và các cơ sở chu trình nhiên liệu. Mục tiêu cuối cùng của việc ứng dụng phương pháp INPRO là kiểm tra liệu hệ thống NES được đánh giá có đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn, các yêu cầu của người sử dụng và nguyên lý cơ bản. Vì vậy, việc đưa ra một hệ thống cho một nước thành viên được duy trì trong thời gian dài.
Tin bài khác
Online: 24
Số lượt truy cập: 7924313
Lên đầu trang
SSL